Strah od javnog nastupa

Share

 Strah od javnog nastupa normalan je i prirodan osjeæaj. Tremu imaju svi, glumci pred predstave, pjevaèi pred koncerte, profesori pred predavanja pa i politièari pred javne govore. Takvog straha teško je i gotovo da se i ne može u potpunosti osloboditi, ali se može i to u znaèajnoj mjeri ublažiti. Do te mjere da neæe biti nikakva prepreka istupanju pred drugim ljudima.

Tremu psiholozi objašnjavaju kao strah od sramoæenja. Bojimo se da æe naši nedostaci izaæi na vidjelo i da æemo tako postati manji u tuðim oèima, jer svakim izlaskom pred publiku, tj. mnoštvo okupljenih ljudi, na kocku stavljamo image koji smo o sebi stvorili.

Javlja se strah da æe vidjeti nešto što ne želimo da se o nama zna. No, u veæini sluèajeva takav osjeæaj nije realan jer nijedan nastup nije pitanje života i smrti, iako se nama uglavnom èini. Neki ljudi takoðer tremu osjeæaju iako na svjesnoj razini nemaju nikakvoga straha, nego im se javlja neka nepoznata unutarnja blokada. Suši im se grlo, osjeæaju grè u trbušnim mišiæima, snažno lupanje srca, znojenje, zaborav, te drhtanje glasa. Govornik zna da se njegov strah može i izvanjski primijetiti pa ga i to još dodatno plaši. Unatoè svemu tome, javno istupanje je nužno, jer bilo bi neodgovorno odustati od javnog nastup samo zbog straha. U jednu ruku to možemo nazvati i kukavièlukom, zato se strahu i tremi, ne da treba, nego mora suprotstaviti.   I tremu i strah æemo najbolje umanjiti ako svjesno napravimo realnu procjenu. Što istupom pred drugim ljudima možemo dobiti a što izgubiti.

Razmislite koji su vaši ciljevi zbog kojih trebate javno nastupiti, ali isto tako i što može krenuti po zlu. Što možete izgubiti ako nešto ne ispadne onako kako ste zamislili. Morate pristati na gubitak radi dobitka. Trebate pristati na to da se primijeti vaša pogrešivost, da æe ljudi primijetiti da ste možda manje sposobni nego što biste htjeli da se zna. Da niste savršeni. Ali nemojte se ni  truditi to sakriti jer nitko nije savršen. Sjetite se bilo koje javne osobe. Ni jedna od njih nije savršena, svi imaju svoje mane, ali je bitno da znaju svoje vrline istaknuti i da se ne boje stati pred reflektor.

Tajna uspjeha je u prihvaæanju  èinjenice da niste savršeni, da nikad neæete biti ali da ste svjesni da možete ponuditi nešto dobro ili novo, nije važno.   Profesor Ivo Škariæ u svojoj knjizi Retorika  objašnjava da æe strah i sram biti veæi ukoliko govornik nije navikao na javne nastupe,  zatim ako  je publika brojnija, ako je izdvojen i izložen pogledima kao na pozornici, te ako nije navikao na umjetna  pomagala kao što  su mikrofoni, kamere. Dakle, strah æete umanjiti ako se privikavate na ovakve situacije.

Takoðer, trema je izraženija ako netko previše pridaje važnosti svome nastupu.
Poèetnici æe uvijek biti lošiji. Ako ste super uspješni u jednom podruèju pri maloj promjeni opet æe se javiti strah. Ali ljudi ne pamte greške i  blagonakloni su posebno prema poèetnicima.

Pri suoèavanju sa strahom najbolji prijatelj je priprema. Morate se dobro pripremiti prije svakog nastupa. Budite sigurni da ste dobro uvježbali tekst, pjesmu, da ste dobro informirani o temi o kojoj æete govoriti. Logika je jasna, što bolje nešto radite, veæe je vaše samopouzdanje i manja trema. Zato je potrebno raditi na sebi i  vježbati. Pohaðajte razlièite seminare, idite na predavanja, radite sa struènjacima. Zanimljivo je da trema ovisi i o fizièkoj kondiciji. Što smo u boljoj opæoj formi  trema je manja.

Strah æe se smanjivati što  budete sigurniji u sebe u bilo kojem podruèju i što se budete manje podcjenjivali.  Zato vježbajte, uèite, usvojite što više vještina, ne istupajte u javnost bez dobre pripreme, mislite na sve, pomagala koja æete koristiti, kakva je pozornice, o kakvoj se publici radi, prikladno se odjenite. I najvažnije ne pokušavajte na pozornici biti ono što niste.

izvor: covermagazin.com

Share

Dodatne informacije