Otkrivena jednadžba odgaðanja obaveza

Share

 Profesor Piers Steel, kanadski akademik koji je proveo više od 10 godina prouèavajuæi zašto odgaðamo obaveze, vjeruje kako je opæe prihvaæena èinjenica, da su ljudi koji odugovlaèe ili perfekcionisti ili lijenèine - pogrešna.

Naime, Steel, koji priznaje da i sam ponekad biva zanesen igranjem video igara, u svojoj najnovoj knjizi raspravlja kako oni koji ostavljaju stvari za dan poslije pate od vlastitog poroka koji nije lijenost veæ impulzivnost.

Kronièni 'odgaðatelji', koji èine do 20 posto populacije, impulzivniji su i èudniji od drugi ljudi te obraæaju manje pažnje na detalje i obaveze prema drugima, istièe Steel u knjizi 'Jednadžba odgaðanja: Današnje muke sa sutra'.

Steel, psiholog sa Sveuèilišta u Calgaryju, jednadžbu je stvorio nakon što je prouèavao više od 250 studenta, a ona glasi U=EV/ID.

'U' stoji za korisnost ili opæenitu želju da se dobiveni zadatak izvrši i jednaka je umnošku 'E', oèekivanju uspjeha, i 'V', nagradi za obavljen posao, podijeljeno s 'I', neposrednosti zadatka, i 'D', osobnoj osjetljivosti na kašnjenje.

Kanadski psiholog istièe kako odgaðanje postaje sve veæi problem jer sve više ljudi radi posao u kojem sami kreiraju vlastiti raspored. Što znaèi da ljudi sve više odgaðaju obaveze s kasnijim nagradama dajuæi  prednost aktivnostima koje odmah nose užitak i nagradu.

- 'Odgaðatelji' radije žive danas nego sutra i više se vole prepustiti užitku znajuæi da æe ih isti kasnije koštati - objašnjava Steel.

Do sada, psiholozi su opæenito odgaðanje povezivali s perfekcinistima koji radije izbjegavaju zadatak nego da ga izvrše nesavršeno. Prema Steelu, 'odgaðatelji' nisu ljudi koji su lijeni mariti za obavezu veæ vjeruju da je mogu obaviti i mariti za nju.

Lijene ljude, s druge strane, ne dira èinjenica mogu li uopæe obaviti obavezu veæ je uopæe ne žele napraviti te izmišljaju loše isprike poput 'pas mi je pojeo zadaæu'.

U poznate 'odgaðatelje' spadaju i pisci Marcel Proust te Douglas Adams. (E.B.)

izvor: jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije