Rijeè »telefon« zvoni u mozgu

Share

 Njemaèki su struènjaci otkrili da rijeèi koje predstavljaju naziv odreðenih predmeta ili pojava izazivaju u mozgu reakciju koja se može usporediti s neposrednim doživljajem tih predmeta ili pojava.  "Ako proèitamo rijeè 'telefon', u mozgu nam odmah zvoni", izjavio je psiholog Markus Kiefer sa sveuèilišta u Ulmu.

Rijeè se ne može pravilno razumjeti ako nije povezana s osjetom, tvrde njemaèki znanstvenici koji su svoje istraživanje predstavili u èasopisu Journal of Neuroscience.

Smatraju da su time opovrgli uvriježeno mišljenje da se pojmovi u mozgu preraðuju apstraktno.

Struènjaci su tijekom istraživanja mjerili strujanja u mozgu pri èitanju rijeèi.

Kad bi osoba proèitala ime nekog predmeta koji se može èuti, kao što je telefon, u mozgu su se aktivirala podruèja koja su zadužena za sluh.

Istraživanje nudi važne spoznaje za odgoj djece.

"Pojmovi su osiromašeni ako za vrijeme uèenja ne postoji moguænost slušanja, gledanja, mirisanja i osjeæanja predmeta", izjavio je Kiefer.

Ako djeca poznaju životinje ili biljke samo s televizije ili iz knjiga, ti pojmovi za njih ostaju apstraktni i nerazumljivi.

Struènjaci s ulmskog sveuèilišta pretpostavljaju da su èak i pojmovi poput slobode, pravde ili èak potvrde o vlasništvu na dionicama povezani s èulima.

Uvjereni su da ne može doži do razumijevanja ukoliko ne postoji èulna povezanost.

Kao primjer, Kiefer je naveo aktualnu financijsku krizu.

"Dokument o vlasništvu nad dionicama na burzi u sluèaju nedostatka osjeta samo je list papira èija se važnost ne može potpuno shvatiti. U tom sluèaju, u glavi ništa ne zvoni", zakljuèio je Kiefer.

izvor: plivazdravlje.hr

Share

Dodatne informacije