Mozak radi bolje s neurološkom bolesti

Share

   Iznenaðujuæe otkriæe da Huntingtonova bolest poboljšava uspješnost pacijenta u nekim kognitivnim testovima pomaže u razumijevanju te smrtonosne neurološke bolesti.    

Christian Beste iz Istraživaèkog centra Leibniz za radni okoliš i ljudske faktore u Dortmundu i njegovi kolege tražili su od 13 osoba s Huntingtonom i 25 zdravih osoba, od kojih je veæina imala gen za Huntingtona, ali ne i simptome bolesti, da procjene je li zvuk koji su im puštali dug ili kratak.

Huntingtonova bolest ruši uspješnost na veæini kognitivnih testova, ali su u ovome oboljele osobe postigle bolji rezultat: prosjeèno vrijeme reakcije bilo im je 0,5 sekundi, dok su osobe iz kontrolne skupine reagirale za 0,64 sekunde.

Oboljeli su takoðer i manje griješili.

Beste vjeruje da zna zašto je to tako. Naèin na koji Huntingtonova bolest ošteæuje mozak je još nepoznat, ali vodeæa teorija govori da neuroni postaju abnormalno osjetljivi na neurotransmiter glutamat, zbog èega na kraju odumiru.

Kako je glutamat vitalan za osjetilne razlike, Beste kaže da ta ekstraosjetljivost može objasniti bolje rezultate koje je uoèio njegov tim.

Kaže da to snažno ide u prilog teoriji glutamata i ukazuje da bi se kognitivni zadaci mogli koristiti kao testovi za lijekove koji blokiraju reakciju glutamata.

Jerry Buccafusco s Medicinskog fakulteta u Georgiji kaže kako ova studija pokazuje da bi proizvoðaèi lijekova morali brinuti o oèuvanju moždanih funkcija koje rade unatoè bolesti.

Share

Dodatne informacije