Pozitivan stav tjera i rak

Share

 Novo istraživanje pokazalo je da pozitivno stajalište poboljšava oèekivano trajanje života žena koje boluju od raka dojke. One koje se nauèe radosnije nositi s bolešæu žive duže.

Amerièki znanstvenici usporedili su pacijente koji su pohaðali tretmane kojima je glavni cilj bio poboljšati raspoloženje i kako se nositi s bolesti, s pacijentima koji nisu sudjelovali na sliènim seansama.

U èlanku koji æe sljedeæeg mjeseca biti objavljen u èasopisu „Cancer“ naveli su dokaze koji ponovno uvode rašireno mišljenje da mentalno stanje pacijenta može poboljšati ukupno zdravstveno stanje, te èak produžiti i oèekivano trajanje života.

Pacijenti koji su bili na spomenutim tretmanima imali su gotovo upola manji rizik za vraæanje bolesti u usporedbi s pacijentima iz kontrolne skupine koji nisu bili na tretmanima.

A pacijenti kod kojih se bolest ipak vratila, bili su bez bolesti šest mjeseci duže u usporedbi s pacijentima iz kontrolne skupine.

„Kada bi se uèinkovite psihološke intervencije za smanjivanje stresa mogle dati ranije, poboljšale bi mentalno zdravlje, sveukupno zdravlje i ponašanje u svezi s uzimanjem lijekova, te, vjerojatno i sam rezultat bolesti,“ napisali su autori.

„Ako je tako, postoji moguænost za poboljšanje preživljavanja i oèekivanog trajanja života ljudi oboljelih od raka,“ zakljuèili su na kraju autori istraživanja.

izvor: net.hr/mojdoktor.hr/ Lovro Lamot

Share

Dodatne informacije