Zadovoljstvo psihologa

Share

 Mladen Kosanoviæ, psiholog iz Pule, poslao je rezultate istraživanja o zadovoljstvu psihologa, strukovnim tijelima, psihologa Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja su prezentirani na Skupštni HPD-a, u Poreèu u sklopu 16. godišnje konferencije psihologa Hrvatske. 

" Upitnik o zadovoljstvu tijelima psihologa Hrvatske kojeg smo napravili i koristili za potrebe ove Ankete, podijeljen na skupštini DPI-ja u Labinu i stavljen meðu materijale 15. godišnje konferencije psihologa Hrvatske, u Cavtatu. Od nekih cca 800 ljudi prisutnih, Upitnik je ispunilo oko 50-tak, što može iæi u prilog objašnjenju da se kolegama uglavnom živo fuæka za ova tijela da bi aktivno promišljali njihovu djelatnost.

Odgovori su na Likertovoj skali od 1 do 5, gdje najniža ocjena (1) izražava najmanje slaganje ili zadovoljstvo u odgovoru na pojedino pitanje, a najviša ocjena (5) najveæe zadovoljstvo u odgovoru na pojedino pitanje.
 
Moguæe je za ovaj Upitnik takoðer postaviti link, ukoliko ljudi žele poslati svoja mišljenja, pa se rezultati mogu obraditi npr. za godinu ili dvije te tako pratiti stanje kroz vrijeme. Naroèito mi se èine indikativnim pohvale, primjedbe, kritike, preporuke i prijedlozi za sva tri tijela koje su zanimljive prikazane pojedinaèno.

Osim kolegica i kolega psihologa, kojima æe rezultati ankete biti jasni, mislim da se prosjeèni posjetitelj vašeg sitea neæe zadržavati na ovom strukovnom pitanju. Kao što je vidljivo obzirom na mali broj ispitanika, èak i mali broj kolega zaista zanima rad ovih tijela." - konstatirao je u svom mailu kolega Kosanoviæ.

Prezentacija rezultata u PowePointu.
Share

Dodatne informacije