Mozak ovisnika o kokainu

Share

 Mozak ovisnika o kokainu ima neke predisponirajuæe èimbenike za razvoj ovisnosti, osnosno zlouporabe opojnih droga.
Kokainski ovisnici imaju neke deficite u mozgu koji bi ih mogli èiniti sklonima zlouporabi droge, i zlouporaba droga èini situaciju samo još gorom, izjavili su istraživaèi iz Sjedinjenih Amerièkih Država.

Izjavili su da su slikovne pretrage mozga kokainskih ovisnika otkrile abnormalnosti u moždanoj kori – vanjskoj površini mozga – i te su promjene povezane s disfunkcijom u regijama mozga za pažnju i donošenje odluka.

«Ovi podaci istièu da se mješavina oba faktora, i efekata lijekova i predipozicija, nalaze u podlozi strukturnih promjena koje smo uoèili.», rekao je dr. Hans Breiter s Massachusetts General Hospital, èije je istraživanje objavljeno u èasopisu «Neuron».

Breiter i njegovi kolege su usporedili slike magnetske rezonancije ili MR, 20 kokainskih ovisnika s 20 opažljivo odabranih odgovarajuæih dobrovoljaca, da bi mapirali razlike u mozgu povezane s kokainom.

U usporedbi s njihovim zdravim vršnjacima, kokainski ovisnici su imali dosta manje ukupnog volumena u kori mozga, vanjskom sloju koji pomaže u planiranju, izvršenju radnji i kontroli ponašanja. Ove razlike su bile osobito izražene u regijama koje reguliraju nagraðivanje, pažnju i donošenje odluka.

Takoðer su zabilježili da dok su zdravi dobroboljci imali sklonost pojave tanjih dijelova moždane kore u nekim frontalnim regijama na desnoj strani mozga, to je bilo obrnuto kod ovisnika. I ukupno, ovisnici su imali manje varijacija u debljini moždane kore.

Razlike izmeðu desne i lijeve strane mozga su važne jer tipièno upuæuju na genetski uzrok, rekao je Breiter.
Istraživaèi su takoðer pronašli promjene u cingulumu – drugom centru zaduženom za nagraðivanje – koji se èinio povezan s dužinom uzimanja kokaina, ali ne i uzimanjem nikotina ili alkohola, upuæujuæi da su ove promjene bile rezultat dugotrajnoj izloženosti kokainu.

«Studije na ljudima su pokazale razlike u tome kako ovisnici prave procjene i odluke, ali nije u potpunosti razjašnjeno kako se ove razlike odnose na promjene u strukturi mozga ovisnika.», naglasio je Breiter u svojoj izjavi, objavljeno je na Reuters Health.

Istraživaèi su rekli da ovi rezultati podvlaèe važnost držanja osjetljivih pojedinaca podalje od kokaina. I rekli su i da bi trebalo napraviti studije praæenja ako se pronaðu sliène promjene u ljudi s drugim ovisnostima.

izvor: mojdoktor.hr / Maja Vajagiæ

Share

Dodatne informacije