Psihijatri: Živimo u eri paranoje

Share

 Ako možemo vjerovati vodeæim svjetskim psihijatrima, na poèetku 21. stoljeæa poèelo je doba paranoje. Oni tvrde da jedan od èetvero ljudi redovito pati od iracionalnih strahova poput prijetnji ili opasnosti. Paranoja je postala mnogo èešæa pojava meðu generalnom populacijom nego što se donedavno vjerovalo. S njom se naravno poveæao i broj paranoiènih osoba.

Psihijatri vjeruju kako je do ovoga dovela kombinacija razlièitih faktora koja je stvorila "eru sumnjièavosti".
- U današnje vrijeme ne usuðujemo se pustiti djecu da se igraju izvan kuæe, sumnjièavi smo prema strancima, sigurnosne kamere su posvuda. Èini se da smo ušli u doba paranoje, a kako trenutaèno izgleda, situacija æe biti samo gora - objasnio je dr. Daniel Freeman s Instituta za psihijatriju u Londonu.

Jedan od faktora koji su doveli do ovakve situacije je sve veæi broj ljudi u gradovima, drugi je nejednakost u zdravstvenim ustanovama, zatim nesigurna zaposlenja koje vode stresu te natjecanje na poslu na kojem nadreðeni ohrabruju zaposlenike da na kolege gledaju kao na prijetnju. Jedan od faktora je i percepcija zloèina i terorizma, ali i mediji koji takve prijetnje dodatno uvelièavaju.

izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije