Snimljen razgovor izmeðu dvije stanice neurona

Share

 Profesor Brian Ford vjerojatno æe uæi u povijest kao èovjek koji je prvi snimio razgovor izmeðu dvije ljudske stanice. On je pokazao da su jednostanièni organizmi mnogo više od skromnih, jednodimenzionalnih struktura. Ford je s ovim otkriæem usporedio zvuk morskih ptica koje prelijeæu preko grebena i tvrdi da to pokazuje sklonost rješavanju problema koji pak upuæuje na inteligentno ponašanje. Manifestacija mentalne sposobnosti, kako tvrdi Ford, nije element koji sadrže samo kompleksni organizmi veæ je usaðen i naslijeðen u svakoj individualnoj stanici.

Ovo je najnoviji radikalni pomak kada je u pitanju inteligencija. Znanstvenici su veæ naviknuti na ideju da se inteligentno ponašanje izlaže u kolonijama ili skupinama organizama koji se èine da imaju sposobnost razine domišljatosti koja je viša od zbroja njihovih dijelova.

Ovakva vrsta organizacijske inteligencije bila je od posebnog interesa za robotiku te je mnogo vremena i novca potrošeno na stvaranje umjetne inteligencije, odnosno raèunalnih programa koji æe omoguæiti robotima da izvršavaju zadatke koji su èak iznad moguænosti obiènog individualca.

Ipak, mnogi jednostanièni organizmi takoðer su sposobni stvoriti složene domove, imaju sposobnost samoobnove te èak i potrage za hranom. Kada razmotrimo znaèenje novih otkriæa, moramo priznati da ove stanice donose svoje odluke, prilagoðavaju se situacijama i razmišljaju što napraviti kada se suoèe s problemom. Upravo je to za profesora Forda bit inteligencije. Stanice razmišljaju, a neuroni, èini se, vole razgovarati meðusobno dok to èine.

Izvor: vecernji.hr (I.Vi)

Share

Dodatne informacije