Profili na Facebooku otkrivaju narcisoidnost korisnika

Share

 Narcisoidne osobe koriste Facebook u svrhu vlastite promocije i to drugi mogu zamijetiti. Pokazala je to studija koju su proveli Laura Buffardi, profesorica psihologije, i profesor W. Keith Campbell.

U sklopu istraživanja 130 korisnika Facebooka odgovorilo je na upitnik, nakon èega su rezultati analizirani, a osobe u potpunosti nepovezane s istraživanjem pregledavale su stranice korisnika ukljuèenih u studiju i prema vlastitom su dojmu ocijenile narcisoidnost korisnika.

Rezultati su na kraju pokazali da je broj prijatelja na Facebooku i poruka na "zidu" profila u izravnoj vezi s narcisoidnosti korisnika. Profesorica Buffardi istièe kako je ovo jednako ponašanju tih osoba u stvarnom svijetu, te da takve osobe ostvaruju brojne, ali površne veze.
Narcisoidni æe isto tako za svoju sliku na profilu izabirati glamurozne slike koje æe ih predstaviti u što boljem svjetlu, dok æe ostali koristiti obiène fotografije.

Èak i promatraèi koji su ocjenjivali profile korisnika mogli su uoèiti narcisoidnost. Ovi su promatraèi uglavnom obraæali pozornost na tri stvari - kolièinu interakcije, privlaènost osobe, te koliko je truda utrošeno na samopromociju na slici na profilu. Sve to pomoglo im je stvoriti dojam o osobnosti korisnika.

Voditelji ove studije odabrali su Facebook zbog èinjenice da je trenutaèno najpopularniji, te zbog èinjenice da stranice korisnika podjednako izgledaju, pa ih je lakše usporediti. No, kažu da nema razloga smatrati da su korisnici Facebooka više narcisoidni nego korisnici drugih društvenih stranica.

- Facebook je postao normalnim dijelom društvene interakcije - tvrdi Campbell. - Ali èini se da narcisi koriste Facebook kao što bi koristili i druge veze u svom životu, dakle za samopromociju, pri èemu je važnija kvantiteta nego kvaliteta. (NaM)

izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije