Djeca razvijaju sve raznovrsnija nasilnièka ponašanja

Share

- Unatoè zakonskoj zabrani, sve više maloljetnika odlazi u kockarnice i kladionice uz roditeljsko znanje. To je tek "blagi" zakonski prekršaj spram 598 evidentiranih u prvih osam mjeseci ove godine, kod djece do 14 godina, podaci su policijske statistike.

Taj broj je u stalnom porastu posljednjih godina, iznijela je Milanka Opaèiæ, predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mladež i sport, istièuæi kako je 2003. godine evidentirano 3.838 maloljetnièkih kaznenih djela dok ih je 2007. godine zabilježeno 4086 zabilježeno.

"Raste zapuštanje djece, nasilno ponašanje u obitelji, sve je masovnija uporaba droge", ocjenjuje.

Renata Odeljan iz odjela maloljetnièke delinkvencije Ravnateljstva policije iznijela je podatak kako roditelji konstantno krše zakonsku zabranu izlaska maloljetnika u sitne noæne sate. 2006. godine 64 posto maloljetnika je zateèeno, u kršenju zakona o noænim izlascima, i to uz dopuštenje svojih roditelja. Ona takoðer drži da se gledajuæi statistiku, smanjuju imovinski delikti, a rastu tjelesni.

Razlog za to možda i leži u èinjenici da su, primjerice u 22.158 prijava nasilja u obitelji evidentiranih u policiji, djeca izravno nazoèila ili sudjelovala u 1/4 njih. Marija Paviæ, ravnateljica zagrebaèkog Centra za socijalnu skrb, komentira najnoviji maloljetnièki val nasilja u metropoli i podacima kako se delikti u djece i maloljetnika ne samo poveæavaju veæ i poprimaju nove oblike.

U prvih šest mjeseci ovaj je centar imao 212 prijava za preispitivanje obiteljskih prilika, najviše proslijeðenih od strane policije, odvjetništva, škola, roditelja te pravobraniteljice.

Psiholog Vlasta Rudan drži da danas nitko nema razumijevanja za nikoga, djeca sve manje imaju strpljenja, takta i razmijevanju za druge.

izvor: vecernji.hr / S. Majdandžiæ

Share

Dodatne informacije