Hrvatski školarci od 11 do 16 godina ne vole školi ali vole seks

Share

Istraživanje je provedeno na 200 tisuæa djece u dobi od 11, 13 i 15 godina, dok je u Hrvatskoj ispitano oko 5000 djece u ranoj adolescenciji, što je po ocjeni zdravstvenih struènjaka najriziènije doba u odrastanju, kada se stjeèu nezdrave navike i temelji loših ishoda u životu. Ovakvu sliku hrvatske djece u dobi od 11 do 16 godina dalo je meðunarodno istraživanje Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi provedeno 2006. godine u 41 zemlji u Europi i SAD-u.

Hrvatski uèenici ne vole školu, izbjegavaju doruèak, nerado jedu voæe i povræe, ne peru zube, ali zato sve više vremena provode u igranju kompjutorskih igrica, u sve ranijoj dobi i sve èešæe izlaze uveèer, sve ranije pale prvu cigaretu, probaju alkohol i imaju prva seksualna iskustva.

Hrvatska se najbolje plasirala po školskom uspjehu djece, zauzevši drugo mjesto na ljestvici, odmah iza Makedonije.

Meðu najboljima smo i u odnosu na obiteljsko okruženje jer je gotovo 90 posto djece u potpunim obiteljima s oba roditelja.

Djeca u Hrvatskoj u pravilu su zadovoljna odnosom meðu uèenicima, treæina ih smatra da su optereæeni školom, a tek svako deseto dijete izjavljuje da voli školu.

Samo u Estoniji škola je meðu djecom omraženija nego u Hrvatskoj. Po uèestalosti nasilnog ponašanja meðu djecom na 26. smo mjestu na ljestvici, a najmanje je nasilja u školama u Skandinaviji.

Prehrambene navike hrvatskih školaraca vrlo su loše, i svrstavaju nas na nisko 30. mjesto.

Tek svako drugo dijete školske dobi doruèkuje svaki dan, dok je prije èetiri godine tu naviku imalo 70 posto djece. Èak 15 posto djece uopæe ne doruèkuje radnim danom, a pet posto ni vikendom.

Tek svaki treæi školarac svakog dana jede voæe i povræe, a sve su im draži industrijski sokovi. Po stupnju oralne higijene u donjoj smo polovini ljestvice. Tek svaki drugi uèenik pere zube najmanje dvaput dnevno, a 15 posto djeèaka uopæe ne pere zube svaki dan.

U Èeškoj i Švedskoj, na primjer, urednu naviku pranja zubi ima 90 posto djece.

Na zabrinjavajuæem smo petom mjestu po konzumiranju televizije i kompjutorskih igrica, iza Bugarske i Slovaèke, a broj djece koja dnevno igraju tri sata i više porastao je u zadnje èetiri godine za 25 posto.

Istodobno, svaka druga djevojèica u dobi od 15 godina nezadovoljna je svojim izgledom i želi smršavjeti, a 16 posto djevojèica optimalne tjelesne mase veæ je na dijeti.

Premda su obiteljsko okruženje i komunikacija s roditeljima prema istraživanju dobri, djeca u Hrvatskoj prednjaèe nad europskim vršnjacima u svim porocima.

Tako smo po broju popušenih cigareta meðu osnovcima na 10. mjestu, po broju popijenih èaša na petom, a po opijanju 15-godišnjaka na zabrinjavajuæem sedmom mjestu.

Opijanju su sklonija djeca koja su neuspješnija u školi, više izlaze, imaju lošiju komunikaciju s roditeljima, i bila su nasilnici ili žrtve nasilja.

U rapidnom je porastu uèestalost ranih seksualnih odnosa, koji je kod djevojèica mlaðih od 16 godina u zadnje èetiri godine porastao za 70 posto (sa 10 na 17 posto).

Tako smo se s predzadnjeg mjesta popeli na 26. mjesto, gdje se nalazimo i po uèestalosti probanja marihuane prije 16. godine.

S druge strane, svaki èetvrti jedanaestogodišnjak u Hrvatskoj tjedno provede èak èetiri ili više veèeri vani s prijateljima.

izvor: novi-list.hr

Share

Dodatne informacije