Jezici èuvaju mozak

Share

Govorite li samo Hrvatski šanse da oèuvate bistar mozak u starosti nisu vam najsjanije. Nauèite li hrvatski znakovni, standardni španjolski ili uštogljeni njemaèki imena svoje unuèadi mogli bi znati i s 90.

"Ljudi koji govore dva jezika u starijoj životnoj dobi mogu duže saèuvati bistar um", piše Toronto Star.

Psihologinja Ellen Bialystok sa Sveuèilišta York testirala je umne sposobnosti 104 ispitanika koji su imali izmeðu 30 i 59 godina te 50 ispitanika u dobi od 60 do 88 godina.

Svi su ispitanici imali slièni stupanj obrazovanja i podjednak imovinski status. U obje dobne skupine 50 posto ispitanika teèno je govorilo dva jezika.

Svaki je ispitanik dobio neki jednostavni zadatak koji je mogao obaviti na dva razlièita naèina. Pritom se mjerilo brzinu reakcije.

"Testiranja su pokazala da ispitanici koji govore dva jezika reagiraju brže nego oni koji govore samo jedan jezik", piše Toronto Star.

Prema rijeèima gðe Bialystok, ljudi koji govore dva jezika uvijek mogu birati kojim æe se jezikom služiti, tako da u svakodnevnoj komunikaciji njihov mozak treba odluèiti na kojem se jeziku trebaju obratiti svom ugovorniku.

"Ta 'mentalna gimnastika' koristi mozgu jer spreèava usporavanje procesa povezanih s planiranjem i koncentracijom koje je uobièajeno u starijoj životnoj dobi."

Izvor: net.hr
Share

Dodatne informacije