Zašto se deèki vole igrati autiæima?

Share
Djeèaci se igraju “muškim” igraèkama zato što im je to priroðeno, a ne zato što na odabir igraèke utjeèu roditelji, okolina i reklame, zakljuèili su znanstvenici prouèavajuæi - mladunèad majmuna.  Dr. Kim Wallen, psiholog u istraživaèkom centru za primate Yerkes u Atlanti, prouèavao je grupu rezus majmunèiæa u zarobljeništvu i ustanovio kako se muški majmunèiæi puno èešæe igraju s igraèkama koje imaju kotaèe nego ženke majmunèiæa Istraživaèi su majmunèiæima ponudili dvije vrste igraèaka, one s kotaèima, kao što su automobili i one koji bi se, uvjetno reèeno, mogli smatrati izborom za djevojèice, meke i mazne igraèke, meðu koje su ubrojili i medvjediæa Winnie Pooha.

U trideset situacija majmunèiæi bi kreirali grupe oko pojedine igraèke koja im je pobudila interes sve dok jedan iz grupe nije zgrabio igraèku i nestao s njome. No, mali su mužjaci izabirali igraèke s kotaèima dok su jednako male ženke izabirale igraèke za maženje. 

Dr. Geraine Alexander, psiholog s teksaškog sveuèilišta, kaže kako razloge za donošenje odluke o izboru igraèke treba tražiti u biološkim odrednicama, a ne u društvenom utjecaju, što je bio i jedan od razloga zašto je istraživanje provedeno na malim majmunima.

Naravno, odgovor na pitanje što to u konaènici znaèi za dijete koje umjesto oèekivanog autiæa izabere lutkicu, nije ponuðen, ali ne treba zanemariti pravo svakog roditelja da donese svoj, sasvim pogrešan zakljuèak kojim æe dokazati da nije ni za društvo - ispitivanih majmuna.
 Izvor: jutarnji.hr
Share

Dodatne informacije