Screening psihološkog razvoja uèenika

 U pet rijeèkih osnovnih škola starta i program »RASTEM« namijenjen prvašiæima u kojem je naglasak na socioemocionalnom uèenju i smanjenju agresivnog ponašanja.

Opširnije...

Prvaèiæi...

 Poèetkom školske godine, jedan je pojam koji se stalno provlaèi kroz razgovore zabrinutih roditelja, uèitelja, baki, teta... Posebice kod prvaèiæa, postavlja se pitanje - da li moje dijete ima dovoljno razvijenu koncentraciju da prati nastavu i da prati zadatke koje mu škola zadaje?

èlanak pripremila : Sandra Matošina Borbaš

Opširnije...

Težak položaj ljudi s intelektualnim ili mentalnim invaliditetom

 Tisuæe ljudi s intelektualnim ili mentalnim invaliditetom u Hrvatskoj prisiljeni su živjeti u ustanovama koje ih lišavaju privatnosti, samostalnosti i dostojanstva, a vlada je, unatoè obeæanjima, uèinila malo toga u stvaranju alternativnih programa, navodi se u izvješæu meðunarodne organizacije Human Rights Watch (HRW).

Opširnije...

U životu najbolje prolaze ljudi èiji je izgled za ocjenu èetiri

 Rezultat je to istraživanja doktora psihologije Petra Turèinoviæa, koji je pratio lijepu i ružnu djecu èak 30 godina. Objasnio je zašto su prednosti za lijepe ljude veæe nego nedostaci i zašto imaju više privilegija. Do puberteta im doslovno cvjetaju ruže.

Opširnije...

Normalno je da me dragi trisne

 Podaci istraživanja provedenog u svibnju i lipnju ove godine u 56 srednjih škola svih profila na podruèju Hrvatske, kojim je bilo obuhvaæeno 700 uèenika treæih razreda, pokazali su da je 65 posto anketiranih srednjoškolaca veæ bilo suoèeno s nekim od oblika nasilja tijekom svojih prvih romantiènih i ljubavnih veza, a da njih 50 posto priznaje da su bili nasilni prema partneru.

Opširnije...

I roditelji trebaju biti educirani o igraèkama

Babajejo-2.jpg

Današnji su roditelji razapeti izmeðu želje da udovolje djetetu i želje da slijede savjete psihologa koji kažu da djecu treba ogranièavati, posebno kad je u pitanju gomilanje igraèaka. No, moæni heroji, popularne lutke ili pištolji igraèke su za kojima æe posegnuti svaki mališan. Veæina roditelja trudi se “udariti kontru” nekom od edukativnih igraèaka koje (pre)èesto završe u kutu skupljajuæi prašinu.

Opširnije...

Posljedice opasnih djeèjih padova treba nadzirati 48 sati

 Mala djeca ne obolijevaju od kroniènih bolesti, meðutim stradavaju èesto zbog padova, najèešæe na glavu. Roditelji èesto panièare, pa u pedijatrijsku ordinaciju utrèavaju s djetetom koje je upravo palo s kreveta, iz kolica ili sa stolca - na glavu. Najèešæe to nisu padovi s velikih visina, ali su dovoljni da kod djeteta izazovu bol i jedan oblik stresa te neutješan plaè koji pak kod roditelja izaziva zabrinutost.

Opširnije...

Na rubu snaga od bebina plaèa potražio sam psihologa

 Ne mogu toèno odrediti što je bila kap koja je prelila èašu, ali postojali su trenuci kada sam jednostavno poželio spakirati kufere i otiæi – kaže Zoran B. (37), koji je prošle godine prvi put postao otac.

Opširnije...

Dodatne informacije