Antidepresivi ne djeluju, isti uèinak imaju i tablete sa šeæerom

 Uzimanje antidepresiva potpuni je gubitak novca, jednako bi na naše raspoloženje djelovale obiène tabletice sa šeæerom, tvrdi ugledni profesor psihologije Irving Kirsch s britanskog sveuèilišta University of Hull, koji je napisao knjigu The Emperor’s New Drugs: Exploding The Antidepressant Myth.

Opširnije...

Raèunalne igrice ne poveæavaju IQ

 Struènjaci su utvrdili da ljudi, koji su igrali igrice dizajnirane za poboljšanje spoznajnih vještina, nisu postali nimalo pametniji.  Ljudi koji igraju raèunalne igrice da bi uvježbali mozak mogu igrati i jednostavne igrice kao što je "Super Mario", pokazuju najnovija istraživanja. U šestotjednoj studiji struènjaci su utvrdili da ljudi, koji su igrali igrice dizajnirane za poboljšanje spoznajnih vještina, nisu postali nimalo pametniji.

Opširnije...

Psihoterapeutkinja Arlene Audergon: Zbližavam Hrvate i Srbe na forumima povjerenja

 Britanska psihoterapeutkinja Arlene Audergon èesta je gošæa hrvatskih psihologa, još otkad je 1996. prvi put posjetila našu zemlju. Njezina je profesionalna specijalnost, naime, upravo ono što je Hrvatskoj trebalo (i treba) nakon Domovinskog rata: ona je facilitator u razrješavanju sukoba.

Opširnije...

PREPORUÈENE MJERE ZAŠTITE ZDRAVLJA ZA STARIJE OSOBE PRI IZLAGANJU VISOKIM TEMPERATURAMA ZRAKA

 Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo dr. A. Štampar - Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba putem medija i provoditelja zdravstvene zaštite starijih osoba, izradio je upute i preporuèene mjere zaštite zdravlja za starije osobe pri izlaganju visokim temperaturama zraka

Opširnije...

Glazbena naobrazba jaèa mozak i sposobnost uèenja

Glazba je oèito ozbiljna stvar, jer glazbena naobrazba znaèajno poboljšava rad nervnog sustava i potièe sposobnost uèenja. Podaci dobiveni istraživaèkim radom znanstvenika sa Sveuèilišta Northwestern objavljeni u Nature Reviews Neuroscience povezuju glazbenu naobrazbu i bolje sposobnosti uèenja koja se vidi i na podruèju jezika, govora, memorije, pažnje i emocija.

Opširnije...

Zabrinutima rane dvostruko sporije zacjeljuju

 Što su pacijenti tjeskobniji to njihove rane duže zacjeljuju, prema pisanju psihologa Johna Weinmana s Instituta za psihijatriju pri King's College London. Istovremeno rane onih koji nisu pod stresom zacjeljuju i dvostruko brže nego onih koje izjeda tjeskoba, ustanovio je.

Opširnije...

Veæi stres na godišnjem odmoru nego u uredu

 Èetiri od deset radnika sa godišnjeg odmora se vrati pod veæim stresom nego što su bili prije nego su otišli, upozoravaju struènjaci sa britanskog Instituta za upravljanje i menadžment.

Opširnije...

Bebe suosjeæaju s tuðom patnjom i simpatiziraju dobre ljude

 Dokazao je to niz amerièkih psihologa, a najnoviji rad dr. Paula Blooma, psihologa sa sveuèilišta Yale, nedvojbeno je potvrdio da su djeca od poèetka temeljno moralna biæa.

Opširnije...

Dodatne informacije