Priruènik "Kako kada krene naopako"

 Priruènik "Kako kada krene naopako" izlazni je rezultat projekta "Zaštita djeèjih prava u tretmanu visokoriziènih obitelji",koji se provodi u partnerstvu Udruženja "Djeca prva" sa Centrima za socijalnu skrb, ured Dubrava i Sesvete. Projekt je financiran darovnicom Svjetske banke posredstvom Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH.

Opširnije...

Živjeti sa psihijatrijskim bolesnikom

 Teško je živjeti sa psihijatrijskim bolesnikom jer mnogi ljudi ne shvaæaju da je doista posrijedi bolest. Zapamtite, bolesniku ne možete pomoæi ako krivite njega ili sebe za njegovu bolest. Umjesto toga pokušajte što više saznati o bolesti i kako se ona lijeèi, i tada æete moæi pomoæi bolesniku i cijeloj obitelji da se osjeæa bolje i da vam život bude kvalitetniji.
Dobar poèetak za to jest i èitanje ovih savjeta.

Opširnije...

Psihoze i najstraviènija djela izazvana alkoholom

 Iako se u mnogim sluèajevima možemo poslužiti onom "što trijezan misli, pijan kaže", kaznena djela proizašla iz takvog stanja ne mogu se opravdati pijanstvom, iako je alkohol svakako kumovao nastanku razlièitih psihoza, koje su potom dovele do poèinjenja najstraviènijih djela.

Opširnije...

Prisjeæanje prošlosti pozitivno utjeèe na pamæenje

 Koliko je vas koji volite da vam bake ili djedovi prièaju o svojoj prošlosti i prisjeæaju se djetinjstva? A što ako vam kažemo da im tako èinite dobro? Naime, prisjeæanje prošlosti može biti dobro za zdravlje, odnosno pozitivno utjecati na pamæenje.

Opširnije...

Kreativni gen donosi i psihozu : Dokazana tanka crta genijalnosti i ludila

 Stara izreka kaže da je tanka crta izmeðu ludila i genijalnosti. Znanost polako potrðuje istinitost te tvrdnje, a novi je dokaz pribavio maðarski psihijatar Szabolcs Keri sa Sveuèilišta Semmelweis.

Opširnije...

Kako se nositi s napadima panike

 Napadaji panike nisu rijetki, kao što možda mislite - struènjaci procjenjuju da æe više od èetvrtine ljudi tokom svog života doživjeti barem jedan. Oni èesto dolaze naglo i bez upozorenja, ali istraživanja su pokazala da su napadi ponekad potaknuti visoko stresnim dogaðajima.

Opširnije...

Samo nevolja tjera ljude da tako prodaju svoju šokantnu intimu

 Ovih dana krenulo je prikazivanje emisija “Trenutak istine” te tako ponovo imamo priliku postati promatraèem razotkrivanja tuðe intime u jednom prilièno nehumanom kontekstu. Na razne nehumane i neetiène kontekste veæ smo polako navikli iako pozitivno iznenaðuje odaziv graðana na kampanju protiv ovakve i sliènih emisija, koja je zapoèela u veljaèi ove godine.

Opširnije...

Blagotvorna vodena psihoterapija

 Uz vodu se možemo iznimno dobro opustiti, a veæ sam zvuk vode opušta - dovoljno je biti blizu bilo kakve vodene površine. Vodu èak ne moramo ni dodirnuti, dovoljno je da budemo blizu nje i osjetimo povjetarac koji struji iznad njezine površine, ili da je samo èujemo: žubor potoèiæa, šum slapa, zapljuskivanje morskih valova... i odmah se osjeæamo opuštenije.

Opširnije...

Dodatne informacije