Kako reagirati kad dijete zahtijeva mobitel

 Biti roditelj u današnjem svijetu tehnologije svakako nije lako. Osim svakodnevnoga korištenja interneta, djeca su teški korisnici mobilnih telefona, i to u sve mlaðoj i mlaðoj dobi. Pred roditelje se postavlja pitanje kako se postaviti kada dijete zatražži mobitel.

Opširnije...

Kockanje ili život?

 Za razliku od Hrvatske u Francuskoj, u kojoj broj ovisnika o kockanju iznosi od 300 000 do 500 000, postoji moguænost policijske zaštite ovisnika. Naime 28 000 Francuza sebi je zabranilo kockanje. Kako? Tako što je zatražilo od policije da im se ne dozvoli ulazak u kockarnice najmanje pet godina. Francuska policija izvještava da svake godine primi 2 000 do 3 000 takvih zahtjeva, što je šest puta više nego prije deset godina.

Opširnije...

Psiholozi: Djeèji imaginarni prijatelji nisu problem

 Djeca koja imaju imaginarne prijatelje vjerojatno æe biti kreativnija, emocionalno pristupaènija i usmjerenija prema postignuæima u životu od djece koja ih nemaju, smatra psiholog Evan Kidd sa sveuèilišta La Trobe u Melbourneu.

Opširnije...

Kriva procjena vlastitih sposobnosti vodi u greške

 Pri odluèivanju, ljudi èesto pridaju previše važnosti tuðim prièama. Primjerice, neèijem svjedoèanstvu o tome kako je uspio smršaviti. Za pogreške je èesto kriva i pogrešna procjena vlastitih sposobnosti. Ljudi na šefovskim položajima u velikim tvrtkama iznimno su skloni precjenjivanju samih sebe, pokazala je amerièka studija. Ispitanici su trebali procijeniti znanje koje imaju o svojoj struci, a nakon toga su ga trebali potvrditi rješavajuæi niz testova. Èak 99 posto ispitanika pokazalo se pretjerano samouvjerenima: svoje znanje procjenili su mnogo veæim nego što ono uistinu jest.

Opširnije...

Maèke se poigravaju s psihologijom gospodara

 Maèke su usavršile suptilnu tehniku predenja poigravajuæi se s psihologijom gospodara kako bi dobile što žele, prema istraživanju britanskih znanstvenika.Kad nešto žele, najèešæe hranu, domaæe maèke dodaju svojem uobièajenom predenju zvuk više frekvencije koji evocira mijaukanje ili poziv u pomoæ. To »predenje u svrhu moljakanja« izaziva kod ljudskog biæa roditeljski instinkt koji èesto omoguæava maèki da doðe do cilja bez opasnosti da iznervira gospodara uobièajenim mijaukanjem, smatraju istraživaèi.

Opširnije...

Roditelji guše svoju djecu

 Istraživanja koja provodimo meðu adolescentima o njihovoj depresiji, emocionalnim stanjima i o stilovima roditeljskog odgoja, imaju za cilj uvoðenje posebnog predmeta, tzv. emocionalnog opismenjavanja, u srednje škole u Hrvatskoj. Taj predmet uveden je u škole u veæini zapadnoeuropskih zemalja i naš prijedlog iæi æe u Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. Djeca su nam nesretna i depresivna, vrlo malo se u obiteljima o tomu razgovara, a djecu treba sustavno uèiti kako se nositi sa svojim negativnim osjeæajima – kaže psiholog mr. Dario Vuèenoviæ, ravnatelj novoosnovanog Obiteljskog centra u Zadru.

Opširnije...

Godišnji odmori

 Eto, stigla je sezona godišnjih odmora i školskih praznika! Neki su iz veæ iskoristili, nekima tek predstoje, ali svima nam je zajednièka jedna stvar – jedva ih èekamo...

A kad doðu konaèno ti slobodni dani, najèešæe zapravo ne znamo što bi s njima. Naravno, veæina odlazi na more, ali i taj odlazak na more ispunjenen je tenzijama koje najèešæe prate te naše slobodne dane.

Opširnije...

Pratite jezièno govorni razvoj djeteta

 

 

Protokol praæenja govorno-jeziènog razvoja djece

 Za Psihologijski portal piše, mr.sc. Nataša Šuniæ, profesor logoped

Dodatne informacije