Otkazi – test za motivaciju zaposlenika

 Istraživanje koje je provela tvrtka «Leadership IQ» na uzorku od 4127 zaposlenika koji su «preživjeli» otkaz, pokazalo je kako se je 74% njih u periodu iza otkaza smanjila produktivnost. Gotovo 69% je izjavilo kako se je smanjila i kvaliteta proizvoda i usluga koje nudi njihova kompanija. 

Opširnije...

Autism: Fluoxetine Not Effective In Reducing Repetitive Behaviors

 Autism Speaks has announced initial results reported for the first industry-sponsored trial of the Autism Clinical Trials Network (ACTN), the Study of Fluoxetine in Autism (SOFIA). These results showed that fluoxetine was not effective for reducing repetitive behaviors in children and adolescents with Autistic Disorder as compared to placebo (non-medicinal sugar pill). The study was carried out in collaboration with study sponsor, Neuropharm Group Plc., a specialty pharmaceutical company focused on neurodevelopmental disorders.

Opširnije...

Višesatno igranje bez prestanka može izazvati simptome nove kožne bolesti

 Pretjerano igranje Playstationa, odnosno grèevito stiskanje kontrolera koji djeca u rukama znaju držati satima, može izazvati novu bolest, a dijagnoza je potvrðena i medicinskim studijama. Znanstvenici su novu bolest nazvali palmar hidradenitis, a problem i manifestacije te bolesti opisani su nedavno i u znanstvenom èasopisu British Journal of Dermatology.

Opširnije...

Kvocijent inteligencije

 U britanskom dnevnom listu The Telegraph od 8. veljaèe ove godine izašao je èlanak pod naslovom „Britanski tinejdžeri imaju manji kvocijent inteligencije nego što su imali tinejdžeri prije 30 godina“ . U podnaslovu èlanka stoji da navedena tvrdnja potjeèe od vodeæeg struènjaka, Jamesa Flynna sa Sveuèilišta Otago s Novog Zelanda, koji je rašèlanio podatke prikupljene na testovima inteligencije u Velikoj Britaniji 2008. s onima obavljenim 1980. godine, s ciljem ispitivanja kako se spoznajne vještine britanske djece mijenjaju s vremenom.

Opširnije...

Jesu li Hrvati sretni?

Ljiljana Kaliterna LipovèanZadovoljstvo obiteljskim odnosima i odnosima s prijateljima u nas je veæe nego u mnogim europskim zemljama. To je, rekla bih, naše nacionalno blago koje bismo trebali njegovati

INTERVJU: DR. LJILJANA KALITERNA LIPOVÈAN, VODITELJICA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE KVALITETE ŽIVOTA /

Opširnije...

Pisanje dnevnika pomaže uklanjanju stresa

 Prema rezultatima istraživanja, pisanje dnevnika razvija moždanu aktivnost i sposobnost pojedinca da racionalizira probleme. Ista su napravljena na kalifornijskom sveuèilištu pod kontrolom Dr. Matthewa Liebermana, koji navodi da je potreba za pisanjem dojmova zapravo jedan oblik katarze.

Opširnije...

Psiholog za svaku školu i dom zdravlja

 U sustavu zdravstva u Hrvatskoj s djecom radi tek nešto više od 20 psihologa. U sustavu školstva ih ima više – u ukupno 940 osnovnih škola radi 226 psihologa,  u 457 srednjih škola i uèenièkih domova 125 psihologa – a minimalni standard bi trebao biti jedan psiholog po školi. Stanje komentira doc.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.

Opširnije...

Boys Have Greater Psychological Well-being Than Girls, Due To Better Physical Self-concept

 A PhD thesis defended at the University of the Basque Country (UPV/EHU) has investigated the relationship between adolescents’ perception of their physical qualities and their psychological well-being and unwellness. Self-concept may be defined as the totality of perceptions that each person has of themselves, and this self identity plays an important role in the psychological functioning of everyone. To date, however, there has been no investigation into the relationship that physical self-concept has with psychological well-being or psychological unwellness.

Opširnije...

Dodatne informacije