Otkrivena jednadžba odgaðanja obaveza

 Profesor Piers Steel, kanadski akademik koji je proveo više od 10 godina prouèavajuæi zašto odgaðamo obaveze, vjeruje kako je opæe prihvaæena èinjenica, da su ljudi koji odugovlaèe ili perfekcionisti ili lijenèine - pogrešna.

Opširnije...

Rijeè »telefon« zvoni u mozgu

 Njemaèki su struènjaci otkrili da rijeèi koje predstavljaju naziv odreðenih predmeta ili pojava izazivaju u mozgu reakciju koja se može usporediti s neposrednim doživljajem tih predmeta ili pojava.  "Ako proèitamo rijeè 'telefon', u mozgu nam odmah zvoni", izjavio je psiholog Markus Kiefer sa sveuèilišta u Ulmu.

Opširnije...

Novogodišnje odluke štete

 Ako ste odluèili od prvog okrenuti novu stranicu, znanstvenici su veæ spremni da vas sabotiraju. Britanski psiholozi smatraju da novogodišnje odluke više štete nego koriste. Britanska nacionalna udruga za mentalno zdravlje Mind izdala je priopæenje u kojem upozorava da bi novogodišnje odluke mogle èiniti više štete nego koristi.

Opširnije...

Posjetitelji pornografskih stranica su depresivniji

 Osobe koje provode dosta vremena na internetskim stranicama s pornografskim sadržajem su izrazitije sklone depresiji, tvrdi australski znanstvenik.

Marcus Squirrel s Tehnološkog sveuèilišta Swinburne u Melbourneu prouèavao je 1325 ispitanika koji su više od 12 sati tjedno provodili na internetskim stranicama pornografskog sadržaja. On je utvrdio da više od jedne èetvrtine ispitanika pati od klinièke depresije.

Opširnije...

Visoki tlak ometa misli

 Visok krvni tlak ne samo da uzrokuje probleme sa srcem, nego može djelovati i na poremeæaj razmišljanja, objavljeno je na stranicama Reuters Healtha.

Nova studija pokazuje da bi povišeni krvni tlak kod starijih osoba mogao biti izravno povezan sa smanjenjem kognitivne funkcije. Zbog toga bi pripadnici starijih dobnih skupina mogli biti onemoguæeni u jasnom razmišljanju tijekom stresnih situacija.

Opširnije...

Transseksualnost: život u krivom tijelu?

 Transseksualnost je trajni osjeæaje nelagode i nepripadanja spolu u kojem je osoba roðena uz težnju da se živi i bude prihvaæen kao osoba suprotnog spola. Poremeæaj se javlja u djeèjoj i odrasloj dobi. Teško je procijeniti èestinu pore¬meæaja, ali se može tvrditi da se u populaciji nalazi najmanje jedan transseksualni muškarac na 30 000 odraslih muškaraca i jedna transseksualna žena na 100 000 odraslih žena.

Opširnije...

Blagdanska depresija

 Prosinac - mjesec èestitanja, darivanja, veselja, ali za one osjetljivije i depresije
Prosinac, zbog blagdana i manjka svjetlosti, donosi stresne podražaje koji osjetljivim ljudima pogoršavaju stanje i pretvaraju blago do umjereno neraspoloženje u ozbiljnu depresiju, koja zahtijeva lijeènièku intervenciju.
Vjerski obièaji i industrija zabave pretvorili su prosinac u mjesec obvezna radovanja, èestitanja i darivanja, no dio populacije ne osjeæa nikakvu radost, naprotiv upada u depresiju koju popularno možemo nazvati blagdanskom.

Opširnije...

Dizajn igraèaka

 Igraèke imaju didaktièku vrijednost (a time i proizvodno - komercijalnu), samo ako se uklapaju u sustav igre djeteta (i odraslih), kojim se ono sprema za rješavanje životnih problema, njegovu integraciju u društvo, pa i sam opstanak èovjeka na zemlji. Spomenut æu samo najhitnije èinitelje koje treba uzeti u obzir pri kreiranju i projektiranju pojedinih prototipova igraèaka. Na prvom je mjestu razvoj kao neprekidni dinamièki proces napredovanja psihièkih i fizièkih osobina, npr. poveæanje visine i težine djeteta, rast njegovih udova i skeleta, mišiæa, tetiva i unutarnjih organa.

Opširnije...

Dodatne informacije