Inteligencija - je li zapisana u tisuæama gena?

 Je li naša inteligencija zapisana u genima? Ovo pitanje predmet je rasprave koja se vodi meðu znanstvenicima, ali i u javnosti. Rasprava o tome je li inteligencija uroðena ili se može steæi odgojem (nature vs. nurture) poèela je zapravo još od 1869. godine kada je Darwinov neæak Francis Galton, utemeljitelj eugenike, objavio knjigu “Nasljedni genij”. Galton je istraživao podrijetlo uglednih ljudi, a zatim spoznao da se sklonost nekom talentu stalno iznova pojavljuje u istim obiteljima. Tako je zakljuèio da je talent uroðen, a ne steèen.

Opširnije...

Pomoæ psihologa osobama s invaliditetom

 U razmatranju potrebe da se psiholozi bave osobama s invaliditetom može se poæi od saznanja da se pojedinci znaèajno meðusobno razlikuju, bez obzira kojoj skupini pripadaju ili od koje su bolesti oboljeli. Neki æe zatražiti psihološku pomoæ; neki æe je trebati, ali je nikad neæe tražiti; a neki æe je izrazito odbiti.
Potreba za vrstom pomoæi koju pruža psiholog zavisi ne samo od psihièkog i fizièkog stanja pojedinca, nego i od njegova mišljenja i vjerovanja o tome što psiholog može i komu treba.

Opširnije...

Mozak radi bolje s neurološkom bolesti

   Iznenaðujuæe otkriæe da Huntingtonova bolest poboljšava uspješnost pacijenta u nekim kognitivnim testovima pomaže u razumijevanju te smrtonosne neurološke bolesti.    

Opširnije...

Children Distressed By Family Fighting Have Higher Stress Hormones

 Children who become very upset when their parents fight are more likely to develop psychological problems. But little is known about what happens beyond these behavioral reactions in terms of children's biological responses. A new study has found that children who are very distressed when their parents fight also have higher levels of cortisol, a stress hormone.

Opširnije...

Sleep Helps People Learn Complicated Tasks

 Sleep helps the mind learn complicated tasks and helps people recover learning they otherwise thought they had forgotten over the course of a day, research at the University of Chicago shows.

Opširnije...

Vožnja noæu tri puta opasnija

 Njemaèki podaci govore da se u toj zemlji više od 50 posto svih nesreæa s fatalnim posljedicama dogaða tijekom mraka, a 75 posto vožnje èini dnevnu vožnju. Sve kraæi dani dovode do toga da veæina vozaèa (posebno oni koji rade po ‘zapadnom’ radnom vremenu) povratak s posla provedu u noænoj vožnji.

Opširnije...

Pozitivan stav tjera i rak

 Novo istraživanje pokazalo je da pozitivno stajalište poboljšava oèekivano trajanje života žena koje boluju od raka dojke. One koje se nauèe radosnije nositi s bolešæu žive duže.

Opširnije...

Zadovoljstvo psihologa

 Mladen Kosanoviæ, psiholog iz Pule, poslao je rezultate istraživanja o zadovoljstvu psihologa, strukovnim tijelima, psihologa Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja su prezentirani na Skupštni HPD-a, u Poreèu u sklopu 16. godišnje konferencije psihologa Hrvatske. 

Opširnije...

Dodatne informacije