Pišete lijevom rukom? Možda ste gay

 Unatoè svim nemoguæim teorijama o tome što je uzrok homoseksualnoj orijentaciji, isplivala je još jedna zanimljiva verzija.
Istraživaèi s University of Toronto došli su do zakljuèka da postoji poveznica izmeðu seksualne orijentacije i ruke kojom pišete, te da homoseksualci u veæini sluèajeva koriste upravo lijevu ruku.

Opširnije...

Being Altruistic May Make You Attractive

 Displays of altruism or selflessness towards others can be sexually attractive in a mate. This is one of the findings of a study carried out by biologists and a psychologist at The University of Nottingham. In three studies of more than 1,000 people, Dr Tim Phillips and his fellow researchers discovered that women place significantly greater importance on altruistic traits than anything else. Their findings have been published in the British Journal of Psychology.

Opširnije...

Ubojica menadžera

 Globalizirana ekonomija postavlja ne samo pred menadžere nego i pred sve zaposlene sve teže zahtjeve koje oni nisu u stanju ispuniti ni duševno ni tjelesno. Stres je glavni uzrok više od 80 posto svih poznatih bolesti. On ubija – stvara pretpostavke za srèani i moždani udar, uništava mentalno zdravlje i skraæuje život. No u današnjem svijetu u kojem utrka za vremenom, uspjehom i novcem postaje imperativ stres je na žalost postao svakodnevna i neizbježna pojava.

Opširnije...

Profili na Facebooku otkrivaju narcisoidnost korisnika

 Narcisoidne osobe koriste Facebook u svrhu vlastite promocije i to drugi mogu zamijetiti. Pokazala je to studija koju su proveli Laura Buffardi, profesorica psihologije, i profesor W. Keith Campbell.

Opširnije...

Psihijatri: Živimo u eri paranoje

 Ako možemo vjerovati vodeæim svjetskim psihijatrima, na poèetku 21. stoljeæa poèelo je doba paranoje. Oni tvrde da jedan od èetvero ljudi redovito pati od iracionalnih strahova poput prijetnji ili opasnosti. Paranoja je postala mnogo èešæa pojava meðu generalnom populacijom nego što se donedavno vjerovalo. S njom se naravno poveæao i broj paranoiènih osoba.

Opširnije...

Psihologija odgoja

 POLUDIM KAD LAŽE I GLEDA ME RAVNO U OÈI
«Lažovi se ne raðaju, veæ ih takvima èini pogrešan odgoj.
 Laži djece djela su onih koji ih odgajaju.»
J. J. Rousseau

Opširnije...

Snimljen razgovor izmeðu dvije stanice neurona

 Profesor Brian Ford vjerojatno æe uæi u povijest kao èovjek koji je prvi snimio razgovor izmeðu dvije ljudske stanice. On je pokazao da su jednostanièni organizmi mnogo više od skromnih, jednodimenzionalnih struktura. Ford je s ovim otkriæem usporedio zvuk morskih ptica koje prelijeæu preko grebena i tvrdi da to pokazuje sklonost rješavanju problema koji pak upuæuje na inteligentno ponašanje. Manifestacija mentalne sposobnosti, kako tvrdi Ford, nije element koji sadrže samo kompleksni organizmi veæ je usaðen i naslijeðen u svakoj individualnoj stanici.

Opširnije...

Psihološke pripreme za mirovne operacije

 Aktivnosti psihološke pripreme sastavni su dio ukupne pripreme postrojbe, odnosno pojedinca koji se upuæuje u meðunarodnu mirovnu operaciju. Pripreme se provode od samog poèetka, poèevši od selekcije kandidata za misiju, a traju tijekom cijele obuke te se nastavljaju i po povratku iz misije, o èemu iz svog iskustva govori natporuènica Vlatka Grgiæ, èasnica za vojnu psihologiju u Pukovniji Vojne policije.

Opširnije...

Dodatne informacije