Djeca razvijaju sve raznovrsnija nasilnièka ponašanja

- Unatoè zakonskoj zabrani, sve više maloljetnika odlazi u kockarnice i kladionice uz roditeljsko znanje. To je tek "blagi" zakonski prekršaj spram 598 evidentiranih u prvih osam mjeseci ove godine, kod djece do 14 godina, podaci su policijske statistike.

Opširnije...

Marka kao doživljaj (1)

 Je li pivo potreba ili želja? Što je u tome Ožujsko ili Karlovaèko? Žašto potrošaèi kupuju mobitel više na temelju dizajna nego zbog novih funkcija? Jesu li nam te sve funkcije potrebne? Zašto kupujemo više nego što nam je potrebno?

Opširnije...

Placebo: Trijumf uma nad tijelom

 Unatoè snazi placeba i važnosti za novu percepciju zdravlja u kojoj su um i tijelo u snažnoj interakciji, mnogi znanstvenici nastavljaju smatrati placebo beznaèajnom sustavnom pogreškom.

Placebo-uèinak: Pacijent, uvjeren u djelotvornost terapije, ignorira svoje simptome ili ih slabije primjeæuje bez znaèajnog poboljšanja zdravlja; tj. osjeæa se bolje, ali nije zdraviji.

Opširnije...

Antipsihotici utjeèu na moždani udar

 Britanski znanstvenici dokazali su da antipsihotici poveæavaju rizik za moždani udar, osobito kod pacijenata kojima je dijagnosticirana demencija. Istraživanje je ovih dana objavljeno u British Medical Journalu, a rijeè je o lijekovima koji se èesto propisuju pacijentima sa shizofrenijom i nekim oblicima depresije, ali i za kontrolu nekih simptoma demencije, poput agresije.

Opširnije...

Collaboration Helps Police Address Job Stress

 Mangled bodies, gunfire, high-speed chases and injured children are just a few events witnessed by police officers and soldiers serving in dangerous hot spots around the world. These traumas take a high toll on the police officers and soldiers, who suppress human emotions to get the job done and can be reluctant to share their experiences in an effort to spare others from their ordeals, according to a September Police Quarterly article (published by SAGE).

Opširnije...

Za nevjeru muškaraca kriv je - gen

 Muškarci koji varaju žene nisu krivi za to. I ovo nije tvrdnja jednog od takvih muškaraca, nego tako kaže znanost. Naime, istraživanjem provedenim na glodavcima dokazano je da nevjernici dijele - zajednièki gen.

Opširnije...

Marka kao doživljaj (2)

 Marka se sve više odražava na razini osjeæaja, doživljaja, emocionalnosti, po èemu se sve jaèe diferencira od drugih pa i na paritetnim tržištima. Po tome upravo i dobiva na vrijednosti, dakle procijenjuje se - kako je doživljavamo, osjeæamo.

Opširnije...

Djeca starijih oèeva sklonija obolijevanju od maniène depresije

Kod osoba, èiji su oèevi bili stariji od 55 godina u trenutku njihova zaèetka, rizik od razvoja manièno-depresivne psihoze viši je nego kod osoba èiji su oèevi bili mlaði, ustvrdili su švedski znanstvenici.

Opširnije...

Dodatne informacije