Zašto se deèki vole igrati autiæima?

Djeèaci se igraju “muškim” igraèkama zato što im je to priroðeno, a ne zato što na odabir igraèke utjeèu roditelji, okolina i reklame, zakljuèili su znanstvenici prouèavajuæi - mladunèad majmuna.  Dr. Kim Wallen, psiholog u istraživaèkom centru za primate Yerkes u Atlanti, prouèavao je grupu rezus majmunèiæa u zarobljeništvu i ustanovio kako se muški majmunèiæi puno èešæe igraju s igraèkama koje imaju kotaèe nego ženke majmunèiæa

Opširnije...

Naèin vožnje je pitanje karaktera

Tko juri, skuplja kaznene bodove ili vozi pod utjecajem alkohola ne može izbjeæi medicinsko-psihološki pregled (MPP), barem ne u Njemaèkoj, piše Susanne Kilimann u tjedniku Focus.  Osobe koje su problematiène u prometu, u naèelu imaju i problematiènu strukturu osobnosti.

Opširnije...

Kako prepoznati brzopletost?

Za Psihologijski portal piše mr.sc Nataša Šuniæ, profesor logoped 

 ....kao prvi struèni èlanak smo Vam predstavili mucanje. Pošto je sindrom brzopletosti usko vezan uz mucanje,iznosimo Vam nekoliko èinjenica i o brzopletosti. Krenimo....

Opširnije...

Dokazano: sport nas doista čini sretnima!

Prije i poslije treninga dobrovoljci su podvrgnuti PET skenovima i standardnim psihološkim testovima kojima je provjereno njihovo raspoložženje.

Opširnije...

Ukratko ADHD

Za Psihologijski portal piše Marko Ferek 

 

ADHD dolazi od engleskog naziva attention deficit/hyperactivity disorder što u prijevodu znaèi deficit pažnje/hiperaktivni poremeæaj. Glavni simptomi su nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost.

 

( U tijeku akcija Udruge za razumijevanje ADHD - opširnije na stranicama udruge)

 

Opširnije...

Struèni èlanak: MUCANJE U DJECE

Za Psihologijski portal piše mr.sc Nataša Šuniæ, profesor logoped

Mnogi su roditelji zabrinuti i preplašeni kada njihovo dijete poène mucati.Ne znaju što da rade,kako da pristupe djetetu i kako da mu pomognu....Zato Vam iznosimo neke èinjenice da Vam pomognu u samom odnosu s djetetom i naèinu na koji biste trebali komunicirati sa Vašim djetetom.

Opširnije...

Midlife Smokers May Have Worse Memory Than Non-smokers

Smoking appears to be associated with increased risk of poor memory among middle-age adults, according to a new report.

Opširnije...

Glazba pojaèava okus vina

Crno vino ukusnije je ako ga pijete uz glazbu Jimija Hendrixa ili Rolling Stonesa, a i bijelo ima svoje glazbene miljenike, pokazalo je istraživanje škotskih znanstvenika na Sveuèilištu Edinburgh objavljeno u srijedu.

Opširnije...

Dodatne informacije