Zakon o dadiljama

Share

Zakon o dadiljama ( Narodne novine 37/13 )  - -stupio je na snagu 05. travnja 2013. godine. Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti dadilje.

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja, u skladu s odredbama Zakona. Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik odnosno zaposlenik obrta u okviru registrirane djelatnosti ako ispunjava osobne i  stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje sukladno odredbama ovog Zakona.

 

Obiteljski centri u provedbi ovog  Zakona   nadležni su za vođenje registra i imenika dadilja, izdavanja rješenja o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za obavljanje ove djelatnosti, stručno usavršavanje dadilja, te provođenje stručnog nadzora nad provedbom ovog Zakona.

 

Međutim, da bi dadilje mogle započeti legalno čuvati djecu potrebno je pričekati donošenje sljedećih provedbenih propisa :

 

-  Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilja u stambenom ili poslovnom prostoru koji će propisati ministar nadležan za socijalnu politiku u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

-  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra, sadržaju podataka koji se upisuju u registar, sadržaj i način vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja koji će propisati ministar nadležan za socijalnu politiku u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

-  Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona koji će propisati ministar nadležan za socijalnu politiku u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

 

-  Program stručnog osposobljavanja kojim dadilja stječe stručnu osposobljenost koji će donijeti ministar nadležan za obrazovanje odraslih u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Odmah nakon donošenja spomenutih dokumenata  Obiteljski centar Grada Zagreba započet će s  provođenjem Zakonskih odredbi za koje je nadležan.

Boran Bandov, dipl iur .
( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

izvor: ocgz.hr

Share

Dodatne informacije