TAIEX seminar o Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari – zdravstvena perspektiva

Share

U Zagrebu će se 27. i 28. svibnja 2013. održati  TAIEX seminar o Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari – zdravstvena perspektiva, koji na zahtjev Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske organizira Jedinica za izgradnju institucija Opće uprave za proširenje pri Europskoj komisiji.

Svrha seminara je unaprjeđenja znanja u praćenju prevalencija uporabe, intoksikacija i smrti povezanih s konzumacijom novih psihoaktivnih tvari. Naime, brza pojava novih droga (“legal highs” proizvodi, dizajnerske droge, kemikalije koje se koriste u istraživanjima, biljni pripravci sa psihoaktivnim učinkom) predstavlja veliki izazov, kako za čitavu Europu, tako i za druge zemlje. Primjerice, tijekom 2012. godine u okviru EU Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Europol zabilježili su 73 nove droge, tijekom 2011. 49 novih droga, u 2010. godini 41, a u 2009. godini 24 nove droge.

Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari temelji se na brzoj razmjeni informacija između zemalja članica EU i kandidata za ulazak u EU te EMCDDA-a i Europola kao koordinatora sustava. Republika Hrvatska redovno prati pojavu novih droga i izvještava EMCDDA-a o novim tvarima koje se pojavljuju u Hrvatskoj. Naime, 2007. je pri Uredu ustrojen Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj s ciljem razmjene podataka o proizvodnji, trgovanju, uporabi i rizicima novih psihoaktivnih tvari kako bi se moglo spriječiti njihove negativne učinke, posebno na zdravlje pojedinca, pravodobno reagirati u slučaju pojave nove tvari na tržištu te postići brzu komunikaciju između kompetentnih tijela na nacionalnoj i europskoj razini. Djelovanje Nacionalnog Sustava ranog upozoravanja predviđeno je na četiri razine: prvu razinu predstavlja suradnja Ureda i Nacionalne jedinice Europola s EMCDDA-om i Europolom; drugu razinu čine članovi Radne skupine za Sustav ranog upozoravanja (predstavnici ministarstava, institucija i organizacija civilnog društva); treća razina sastoji se od fokus grupa profesionalaca po pojedinim stručnim područjima (policija, carina, laboratoriji, zdravstveni djelatnici, socijalna skrb, udruge...), a četvrtu razinu predstavljaju sami konzumenti droga, ovisnici o drogama te mediji.

U tijeku je ustrojavanje treće razine Sustava, a seminar će omogućiti zdravstvenim djelatnicima informacije o novim drogama, prepoznavanju simptoma trovanja kao i o specifičnostima liječenja u slučaju konzumacije novih droga. Sudionike će se upoznati s važnošću praćenja prevalencija uporabe, intoksikacija i smrtnih slučajeva povezanih s novim psihoaktivnim tvarima, dat će se uvid u najbolje europske prakse te informacije o budućoj ulozi zdravstvenog sustava u Sustavu ranog upozoravanja.

Program (Eng)

izvor: uredzadroge.hr

Share

Dodatne informacije