Osnivanje sindikata psihologa u zdravstvu

Share

Informiramo Vas da je u tijeku osnivanje Sindikata psihologa u hrvatskom zdravstvu.

U Prilogu su detaljno objašnjeni razlozi osnivanja ovakvog sindikata, pojašnjena je važnost postojanja i Hrvatske psihološke komore i sindikata psihologa u zdravstvu, te razlika u njihovim mogućnostima djelovanja, prezentirana je situacija na aktualnoj sindikalnoj sceni, važnost aktivnog sindikalnog djelovanja i postupnog stvaranja etablirane sindikalne pozicije.

Za sada je planirano osnivanje sindikata samo u zdravstvu s obzirom na postojeću zakonsku regulativu, prije svega sporni Zakon o reprezentativnosti sindikata, te činjenicu  da su u drugim javnim i državnim službama psiholozi relativno kvalitetno zastupani u okviru postojećih sindikata.  Priložena je i Pristupnica Sindikatu, te molimo zainteresirane psihologe iz sustava zdravstva da je popune, uz izjavu i pošalju na adresu Sindikata.”

OSNIVANJE SINDIKATA PSIHOLOGA U ZDRAVSTVU

PRISTUPNICA

 

Share

Dodatne informacije