Novine Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Share

Dana 01. srpnja 2013. godine na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj 54/2013).

 

Do izmjena je prvenstveno došlo zbog potrebe usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije i novim direktivama, na što se Republika Hrvatska obvezala potpisivanjem Pristupnog ugovora s Europskom unijom.

Novelom je uvedeno da dan poroda i početak korištenja rodiljnog dopusta sada određuje izabrani doktor ginekolog, a ne više izabrani liječnik obiteljske medicine prema nalazu izabranog doktora ginekologa, što znači manje obilaženja doktora za trudnice.

Mijenjane su i odredbe o korištenju roditeljskog dopusta, sa svrhom izjednačavanja očeva i majki.
Roditeljski dopust  će se odmah određivati u trajanju od 8 mjeseci, svakome roditelju u trajanju od 4 mjeseca, da u pravilu oba roditelja koriste roditeljski dopust. Dosada je bilo 6 mjeseci s produženjem od 2 mjeseca, ako je otac koristio bar 3 mjeseca, što je ukinuto.
Sada u slučaju da koristi samo jedan roditelj, roditeljski dopust iznosi 6 mjeseca (ili 15 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete).
Zakonodavac je ovu promjenu objasnio namjerom poticanja očeva na korištenje roditeljskog dopusta, a određivanjem neprenosivosti  dodatna dva mjesec na majku djeteta. U praksi će se još vidjeti da li ovakva odredba ima utjecaj na povećanje korištenja ovih prava od strane očeva, te značajnost ove izmjene.

Do izmjene je došli i u roditeljskoj naknadi, tako da za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena, naknada iznosi 50% proračunske osnovice mjesečno, a ne više u punom iznosu svoje osnovice limitirane iznosom od 80% proračunske osnovice mjesečno. Tu je došlo do smanjenja naknade.

Novina je i da samozaposlene trudnice dobivaju pravno na jedan slobodan dan u mjesecu za prenatalni pregled, kao i zaposlene trudnice dosada.

Uvedene su i promjene u trajanju posvojiteljskog dopusta gdje se išlo za izjednačavanjem, neovisno o dobi posvojenog djeteta, kako je to bio dosada. Sada je propisan posvojiteljski dopust od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života, plus dodatnih 6 mjeseci iskoristivih do djetetove 8. godine života, za zaposlene i samozaposlene posvojitelje.
Za posvojitelje izvan sustava rada je određena sada posvojiteljska pošteda od rada u trajanju od 12 mjeseci.

Osobe koje su do 01. srpnja 2013.g. ostvarile neko pravo iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, zadržavaju ga pod utvrđenim uvjetima, uz mogućnost traženja utvrđivanja prava prema ovim novinama, ako je to za njih povoljnije.

izvor: obiteljskicentar.hr 

Share

Dodatne informacije