Međunarodni dan podrške žrtvama torture

Share

Dana 12. prosinca 1997., rezolucijom 52/149, Opća skupština Ujedinjenih Naroda proglasila je 26. lipanj Međunarodnim danom podrške žrtvama mučenja, s ciljem potpunog iskorjenjivanja mučenja i učinkovitog funkcioniranja Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja.

Pravo žrtava na rehabilitaciju tema je kampanje 26.6. 2013. Kampanju ove godine provodi više od 100 organizacija širom svijeta. Pridružite nam se 26.6. na Kvaternikovom trgu i podržite pravo na rehabilitaciju za žrtve mučenja u Hrvatskoj.

 

Rehabilitacijski centar za stres i traumu 26. lipnja obilježava Međunarodni dan solidarnosti sa žrtvama mučenja (prema UN Konvenciji protiv mučenja i drugog degradirajućeg ponašanja).

 

Raspored događanja:

 

 

  • Od 10 do 11 sati u djećjem vrtiću “Šarena loptica”, Nova ves 3, djeca će oblikovati ovogodišnji simbol međunarodne solidarnosti  sa žrtvama mučenja (izrada mandale u pijesku).

 

 

  • Od 12-13 sati, u prostorijama Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, Kvaternikov trg br 12. u Zagrebu, održat će se okrugli stol na temu Pravo žrtava mučenja na rehabilitaciju.

 

 

 

Na okruglom stolu o Međunarodnom danu UN-ove solidarnosti sa žrtvama i pravu na rehabilitaciju, liječenju traume mučenja, Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja sukladno Fakultativnom protokolu uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te aktivnostima zagovaranja prava civilnih žrtava rata  govorit će:  

 

  • Zdenka Pantić, predsjednica RCT Zagreb
  • Dr. Sc. Dragan Pavelić, psihijatar i psihoterapeut, predstavnik/ Naslova te
  • Vesna Teršelič iz Documente.

 

 

 

Share

Dodatne informacije