Provedba garancije za mlade – brzina ne smije biti na štetu kvalitete

Share

Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) ovim putem žele ukazati na brojne probleme u pripremi i osmišljavanju paketa mjera „Garancija za mlade“*...

... čiju je provedbu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS) najavilo za 1. srpnja ove godine, a koji je tek 18. lipnja ministar rada Mirando Mrsić, zajedno s ministricom socijalne politike i mladih (MSPM) Milankom Opačić, predstavio javnosti.

 
Iako pozdravljamo želju MRMS-a da Hrvatska što prije počne s provedbom „Garancije za mlade“, kao i namjeru da se ove mjere, zbog specifične situacije na hrvatskom tržištu rada, prošire na populaciju mladih do 29 godina, smatramo da to ne smije biti na štetu njihove kvalitetne pripreme i provedbe, kao ni šire javne rasprave i uključenosti svih relevantnih dionika u ovaj proces. Budući da će provedba ovih mjera imati značajan učinak na tržište rada (uslijed velikog broja nezaposlenih mladih i višestrukog povećanja ukupnog broja korisnika mjera aktivne politike tržišta rada), te da će zahtijevati značajna sredstva (kako iz europskih fondova, tako i proračuna RH), smatramo da priprema ovakvog paketa mjera nužno zahtijeva kvalitetan dijalog, a posebno uključenost organizacija civilnog društva koje predstavljaju same mlade, te socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca).
 
MMH i SSSH u dosadašnjim su kontaktima s MRMS-om iznijeli niz konkretnih komentara i konstruktivnih prijedloga za kvalitetniju provedbu „Garancije za mlade“ u RH. Budući da MRMS dosada uglavnom nije uvažilo naše prijedloge, prisiljeni smo ovim putem upozoriti javnost na trenutnu situaciju.
 
Od MRMS-a zahtijevamo da provede kvalitetnu javnu raspravu te konzultacije s mladima, organizacijama mladih i za mlade, organizacijama koja zastupaju radnike (sindikati) i poslodavce te ostalim akterima kojih se dotiče ova tema. Također, tražimo od Ministarstva da što prije formira radne skupine za pripremu mjera za razdoblje od 2014. do 2020., te da uključi sve relevantne sudionike u taj proces. Ovim putem tražimo i sadržajnije i kvalitetnije uključivanje MSPM-a u ovaj proces, kako bi se pobrinuo da mjere maksimalno koristite mladima, čije interese ovo ministarstvo mora zastupati. 
Još jednom ponavljamo da je za sve, uključujući Vladu RH, organizacije mladih, socijalne partnere, a ponajviše same mlade u interesu da se osigura postizanje željenih rezultata ovih mjera, odnosno učinkovito korištenje europskih i nacionalnih sredstava za poboljšanje položaja mladih na hrvatskom tržištu rada.
 
U nastavku donosimo sažeti prikaz nekih od najvažnijih komentara i prijedloga koje smo uputili MRMS:
 
1.Sadržaj javnosti predstavljenih mjera, iako sadrži određene dobre ideje, nije sustavno razrađen, a mnoge su mjere same po sebi upitne kvalitete. Između ostalog, nisu jasno postavljeni ciljevi (trebaju li osigurati dugotrajno zaposlenje ili privremeno), ne rješava se status nekih posebno problematičnih skupina (npr. osobe sa završenom gimnazijom) za koje su predviđeni neprikladni poslovi (npr. rad s djecom s posebnim potrebama, za što nisu kvalificirani). Također, nije jasno kako će se ovim mjerama uspjeti obuhvatiti sve nezaposlene mlade, budući da se prevelik dio mjera oslanja isključivo na potražnju tržišta rada, odnosno poslodavaca. Umjesto toga, potrebno je osigurati veću ravnotežu ovakvih mjera s onima na čiji broj korisnika HZZ može izravno utjecati. Ovo se posebno odnosi na  mlade u evidenciji HZZ-a više od šest mjeseci, koji zbog svoje situacije s vremenom postaju sve teže zapošljivi, a za koje se pokušavaju naći brza rješenja koja ne garantiraju zaposlenje i u dužim periodima. Takvih je prema statistikama HZZ-a iz svibnja 2013. bilo 66 423.
 
2.Mjere nisu u skladu s društveno-ekonomskim prilikama u Hrvatskoj jer predviđene naknade njih nisu dovoljne za podmirenje osnovnih potreba korisnika. Zbog toga, a i kako se provedbom ovih mjera ne bi na posredan način snižavala cijena rada, smatramo da treba težiti izjednačavanju naknada razini minimalne plaće (oko 2 360 kuna neto). Također, pri pokrivanju putnih troškova u obzir treba uzeti stvarne troškove, jer 400 kuna predviđenih u pojedinim mjerama nije uvijek dovoljno da se oni pokriju. Smatramo da je optimalnim korištenjem fondova EU moguće adresirati ekonomske ciljeve ovog paketa (zapošljivost mladih), ali da se paralelno može i mora adresirati i socijalna dimenzija. Ipak, za takvo što potrebno je razviti jasan fiskalni plan s predviđenim sredstvima za svaku od pojedinih mjera unutar paketa, uključujući plan javne potrošnje, ali i povlačenja sredstava EU.
 
3. Predstavljene mjere ne sadrže sustave za nadzor i analizu njihove provedbe, odnosno učinkovitosti u tome da zaista dosegnu svoje ciljane korisnike i poboljšaju njihovu situaciju. Potrebno je postaviti formalne indikatore koji će omogućiti jasan uvid u učinkovitost provedbe, kako bi se kasnije moglo odrediti koje su mjere učinkovite a koje nisu, koje treba prilagoditi, a koje prestati koristiti. Garancija za mlade predstavlja zajednički europski projekt koji će se provoditi kroz niz godina i postepeno trebati prilagođavati potrebama, koje će se i same mijenjati s vremenom. U žurbi oko provedbe, MRMS ne bi smio bježati od te činjenice, nego iskoristiti potencijal stručne javnosti kako europski i hrvatski novac ne bi bio potrošen uzalud.
 
4.U daljnji proces provedbe i procjene mjera potrebno je uključiti sve relevantne društvene aktere. Opća uprava Europske komisije za zapošljavanje jasno je naznačila da EK u potpunosti podržava participaciju mladih, udruga mladih i za mlade i socijalnih partnera u svim fazama procesa, od osmišljavanja, preko provedbe do nadzora i evaluacije. Posebno je naglašeno da bi socijalni partneri trebali sudjelovati u nadzoru provedbe i to kroz uključivanje u nadzorni odbor tzv. Kratkog operativnog plana do kraja 2013. te kasnije i Operativnog plana od 2014. do 2020. godine. EK smatra da nadležna ministarstva u RH neće odbiti sudjelovanje socijalnih partnera. 
 
 
 
Kontakt:
Sven Janovski, Mreža mladih Hrvatske, 099/83 76 805 begin_of_the_skype_highlighting 099/83 76 805 FREE  end_of_the_skype_highlighting, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Darko Šeperić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 099/245 94 73 begin_of_the_skype_highlighting 099/245 94 73 FREE  end_of_the_skype_highlighting, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
 
* „Garancija za mlade“ je paket mjera predložen od strane Europske komisije svim državama članicama EU, a koji bi svim mladima koji izlaze na tržište rada trebao jamčiti da će im se, u roku od četiri mjeseca od ulaska u nezaposlenost (zbog završenog obrazovanja ili gubitka posla), naći zaposlenje, biti ponuđeno daljnje obrazovanje ili biti osigurana stručna praksa. Ovaj paket mjera treble bi do kraja 2013. g. na nacionalnoj razini usvojiti i početi provoditi sve članice EU, a u nekom obliku već ga provode Švedska, Danska, Finska i Austrija.
 
Share

Dodatne informacije