Visina kotizacije stručnih skupova..!?

Share

Jesu li kotizacije za stručne skupove previsoke?

Veći broj kolegica i kolega u neformalnim razgovorima ističe problem sudjelovanja na stručnim skupovima zbog visine kotizacija i drugih troškova (prijevoza, smještaja i sl.).  Prenosimo reakciju kolegice vezano uz visinu kotizacije za sudjelovanje na Godišnjoj konferenciji HPD-a. Pozivamo sve da se uključe u raspravu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivamo Vas da se uključite u raspravu i iznesete svoje mišljenje o ovoj problematici.

 

Share

Dodatne informacije