Brisanje dijagnoze sa doznaka za bolovanje

Share

psihoportalOvim putem želimo sve obavijestiti kako smo, nakon nekoliko godina inicijativa...

samostalno ali i uz pomoć ostalih srodnih udruga i organizacija uspijeli postići cilj da se sa obrasca Izvješća o bolovanju ne ispisuje šifra bolesti, a sve u cilju zaštite prava oboljelih.

Još jednom hvala svima koji su nam pomogli oko realizacije ove inicijative.

Vaš HUHIV (Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa)

Dopis HZZO

Izvor: huhiv.hr

Share

Dodatne informacije