Čistačice moraju na PSIHOtest, ali dužnosnici ne...

Share

psihoportalPoštovane posjetiteljice i posjetitelji, ne mogu odoljeti a da ovo ne prokomentiram... Ispod ovog teksta sam kopirao iz "Narodnih novina" br. 137/2013 natječaj "za prijem u radni odnos čistačice".

U njemu je navedeno da kandidati uz prijavu trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju, da će morati proći psihologijsko testiranje i ako nakon svega toga zadovoljavaju uvjete slijedi probni rad u trajanju od mjesec dana.

Obzirom da se većinu svog profesionalnog rada bavim između ostalog i psihologijskom selekcijom, provedbu selekcijskog postupka pozdravljam i smatram nužnim ali....ono što mi pada na pamet je da kroz ovo moraju prolaziti oni koji će (uz dužno poštovanje poslu čistačice, koje je jednako časno kao i bilo koje drugo zanimanje) obavljati najmanje složen i najslabije plaćen posao u državi, dok za najviša dužnosnička mjesta i najbolje plaćena, nije propisano da treba ispunjavati bilo kakve uvjete (izuzev pripadnost određenoj političkoj opciji)... je li ovo razumno, je li ovo pošteno i na čiju je ovo štetu ?


Zoran Šimić, urednik PSIHOportal.com


Prenosim tekst natječaja u cjelosti.

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos čistačice – 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Uvjet: osnovna škola

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Svi kandidati uz prijavu trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – jedna od sljedećih javnih isprava: važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica

– dokaz o stečenoj spremi – svjedodžba ili drugi odgovarajući dokaz

– uvjerenje nadležnog suda prema mjestu prebivališta podnositelja prijave da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci).

Ako se kandidat poziva na prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu, dokaz da je nezaposlen i na koji način mu je prestao/li prethodni radni odnos/i.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Dom će putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provesti psihološku procjenu onih kandidata čije molbe budu zadovoljavale uvjete natječaja.

Za kandidate obvezan je probni rad u trajanju 1 mjesec.

Prijave se podnose isključivo preporučeno poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama

Share

Dodatne informacije