Ispovijedi s psihijatrije: Dave nas, a onda traže èašu vode

Share

 Grizu ih, tuku, napadaju noževima, prijete i proklinju im djecu... Oni su medicinske sestre, medicinski tehnièari i bolnièari u psihijatrijskim bolnicama, a za svoj težak i stresan posao ne dobivaju nikakvu posebnu naknadu i nemaju beneficirani staž.

- Kolegica je bila sitnije graðe. Stajao sam pola metra od nje. Rekla je pacijentici visokoj oko dva metra i teškoj oko 130 kilograma da je vrijeme za ruèak. Pacijentica je u trenutku skoèila i sjela na nju, rukom joj uhvatila kosu i gurnula joj prst u oko. To su sekunde, govori medicinski tehnièar Petar Budim (50) iz Popovaèe. Ima 30 godina staža i radi na odjelu forenzièke psihijatrije. Njegov kolega M. M. (35) ima 16 godina staža koje je proveo na odjelu psihoza, a htio je ostati anoniman kako ne bi imao problema na poslu.

- Sitne napade ne brojim, ali pacijenti su me èetiri puta napali tako da mi je bio ugrožen život. Èovjek koji je ubio èetvero ljudi iznenada je zgrabio kolegicu. Pohitao sam joj u pomoæ, a on se okrenuo i ugrizao me za nadlakticu, govori i pokazuje dubok ožiljak na ruci. Medicinska sestra Sanja Odiæ (47) iz Zagreba radi na odjelu ovisnosti i ima 26 godina staža.

- Znam za sluèajeve gdje su pacijenti ljudima odgrizli uho ili prst, tako da je nama stres svakodnevica, a agresija pacijenata uvijek moguæa. Na posao dolazimo spremni na sve i oèekujemo neoèekivano, a u hodu se moramo prilagoditi svakoj situaciji. Naši su pacijenti ljudi koji nisu krivi zbog svojih bolesti i znamo da nas ne napadaju iz zloèestoæe. No teško je nekome tko ti je maloèas prijetio ubojstvom smireno ponuditi terapiju ili èašu vode, a upravo to moramo raditi - objašnjava dalje Sanja.

Medicinske sestre, tehnièari i bolnièari koji rade na psihijatrijskim odjelima, smatraju naši sugovornici, zaslužuju beneficirani staž i, u najmanju ruku, više slobodnih dana kako bi održali svoje zdravlje i kvalitetu rada. Prosjeèna im je plaæa oko 5500 kuna.

>> Više proèitajte u 24sataExpressu

izvor: 24sata.hr

Share

Dodatne informacije