Akcija nastavnika: Zaustavite roditelje koji ulijeæu u razred!

Share

 Piše se Protokol o komunikaciji nastavxnik - uèenik - roditelj. Protokol bi trebao sprijeèiti da uzrujani roditelj uleti u razred i poène vikati na uèitelja tražeæi pravdu za svoje dijete.

Pritisci, vrijeðanje, verbalne pa i fizièke prijetnje i nasrtaji na nastavnike uèestali je naèin kojim se nemali broj roditelja služi voðen željom da za svoje dijete izbori bolju ocjenu. Nasilništvo djece, ali i roditelja, u školama je uèestalo. Primjer je i škola u Španskom u kojoj desetogodišnjak uz pomoæ svojih roditelja maltretira cijeli razred i uèiteljicu. Neugodna iskustva u komunikaciji s roditeljima natjerala su nastavnike Osnovne škole “Bogoslav Šulek” u Slavonskom Brodu da uzmu stvar u svoje ruke.

Pokrenuli su inicijativu za stvaranjem nekoliko vlastitih pravilnika i protokola koji bi im trebali olakšati rad i komunikaciju s uèenicima i roditeljima. Prvi je na redu Protokol o suradnji s roditeljima, koji se planira donijeti do kraja ove godine. – Protokol bi trebao sprijeèiti da uzrujani roditelj uleti u razred i poène vikati na uèitelja tražeæi pravdu za svoje dijete. Osobno mi se dogodilo da je jedan roditelj fizièki nasrnuo na mene u prisustvu svoga djeteta. U takvim je trenucima teško reagirati, tu su djeca koja ne bi trebala svjedoèiti takvom napadu i rjeèniku, a zadire i u struku i ljudsko dostojanstvo, urušava se i ugled nastavnika pred djecom. Postojeæi sustav penalizira ponašanje nastavnika, oni su odgovorni za sve, dok su djeca i roditelji uvijek u pravu – govori Jasna Vujiæ, nastavnica tjelesnog odgoja iz brodske škole. Tako u sluèaju da inspekcija provede nadzor po prijavi roditelja i utvrdi da nastavnik nije poèinio nikakvu pogrešku, ostaje svojevrsna “ljaga” na njegovu imenu i on je taj koji se mora ponovno dokazivati.

Interes i drugih škola

Protokol bi trebao donijeti i obvezu roditelja da se u takvom sluèaju isprièa nastavniku, što bi trebalo pridonijeti da prije svog pohoda razmisli, procijeni i provjeri èinjenice te da postupi prema proceduri ako misli da mu je dijete zakinuto. Protokolu prethodi anketiranje nastavnika negdje do polovine listopada, nakon èega æe prijedlog protokola i njegove korekcije biti omoguæene svim tijelima (Vijeæu roditelja, Vijeæu uèenika, ravnatelju te Školskom odboru). – U komunikaciji smo sa školama u drugim gradovima i postoji širi interes za ovakvim naèinom reguliranja suradnje, kaže J. Vujiæ.

izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije