Pozitivna psihologija u odgoju i obrazovanju

Share

 Skup Pozitivna psihologija u odgoju i obrazovanju održao se 24. veljaèe 2012. u Gradskoj vijeænici Grada Rijeke. U programu državnog skupa sudjelovale su priznate psihologinje dr.sc. Majda Rijavec i dr.sc. Dubravka Miljkoviæ.

Program skupa obuhvaæao je èetiri teme:Pozitivne emocije u obrazovanju (Što je pozitivna psihologija, Važnost pozitivnih emocija u životu, Uloga pozitivnih emocija u obrazovanju)U prvom dijelu sudionici su se upoznali s pozitivnom psihologijom – disciplinom u psihologiji koja se bavi pozitivnim fenomenima kao što su sreæa, životno zadovoljstvo, optimizam i slièno. Posebno se govorilo o važnosti pozitivnih emocija u životu i obrazovanju. Naime, istraživanja pokazuju da pozitivne emocije pozitivno djeluju na naše razmišljanje, donošenje odluka, produktivnost, meðuljudske odnose i zdravlje. Pod djelovanjem pozitivnih emocija uèenici imaju veæi opseg pažnje i brže uèe.Programi pozitivne psihologije u obrazovanju (Vrste programa, Primjeri aktivnosti u programima, Efekti provoðenja programa u svijetu i Hrvatskoj) Drugi dio odnosio se na programe pozitivne psihologije koji se mogu provoditi u školama. Prikazani su rezultati provoðenja programa na uèenicima nekih srednjih i osnovnih škola u Hrvatskoj. Detaljnije su objašnjene i demonstrirane tri aktivnosti iz programa.Pozitivne emocije i zdravlje (Pozitivne emocije i psihièko zdravlje, Pozitivne emocije i fizièko zdravlje)U treæem dijelu detaljnije se obradila povezanost pozitivnih emocija i našeg psihièkog i fizièkog zdravlja. Posebno su navedena istraživanja o utjecaju pozitivnih i negativnih emocija na otpornost prema bolestima.Pozitivna psihologija i roditeljstvo (Roditeljski odgoj i razvoj životnih ciljeva kod djece,Što je dobra obitelj, Odnosi s djecom i životno zadovoljstvo)Zadnji dio je bio posveæen pozitivnom roditeljstvu. Govorilo se o roditeljskim ponašanjima koja dovode do neadekvatnog postavljanja životnih ciljeva kod njihove djece te o èimbenicima koji pridonose dobrim odnosima izmeðu roditelja i djece u razlièitim fazama roditeljstva.

Zakljuèeno je da je sustavu odgoja i obrazovanja potrebno što više širiti spoznaje i poticati provoðenje posebnih programa iz pozitivne psihologije u svrhu zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih.

izvor: aoo.hr  
Share

Dodatne informacije