Klub mladih pedagoga organizira tečaj znakovnog jezika

Share

Trećeg lipnja 2013. godine u 15:30 h je počeo Prvi službeni tečaj znakovonog jezika u Hercegovini u organizaciji Kluba mladih pedagoga FPMOZ-a Sveučilišta u Mostaru.

... u suradnji sa Udrugom za gluhe i nagluhe osobe SLUH (HNŽ, Mostar) na Fakultetu prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru!

Tijekom prvog dana tečaja, nakon uvodnog upoznavanja, sudionici su upoznali sa problemima u sustavu obrazovanja s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe, te sa osnovnim pravilima komunikacije sa gluhim osobama. Također, sudionici su putem demonstrativne vježbe sa slušalicama iskusili kako je to biti dio "nečujuće okoline" u "čujućoj" te podigli svoju RAZINU SVIJESTI o njihovoj situaciji u društvu tijekom svakodnevne komunikacije. Svi sudionici su također pokazali veliku volju i motivaciju za učenjem znakovnog jezika što je rezultiralo usvajanjem znanja tijekom vježbi. Na primjer, sudionici su izrekli svoje ime i prezime, nabrojali dane u tjednu, mjesece tijekom godine, određene glagole, pozdrave...
Rekli smo svoje prve rečenice na znakovnom jeziku i presretni smo zbog toga!

 

Tečaj znakovnog jezika (OSNOVE) ukupno traje 20 sati, a realizira se od 3. lipnja do 8. lipnja 2013. godine.
Organiziranjem seminara znakovnog jezika za studente, prvenstveno za studente Pedagogije, želimo dodatno osvijestiti i proširiti spoznaju o osobama s posebnim potrebama, točnije, osoba sa oštećenjem sluha, o njihovim mogućnostima, te samoj interakciji i specifičnostima u radu s njima. Projekt organiziranja tečaja znakovnog jezika planiramo nastaviti i iduće akademske godine za buduće generacije studenata...

 

Zakon o upotrebi Znakovnog jezika je usvojen u BiH 2009 godine u PSBiH. Napominjemo veliki značaj znakovnog jezika kako za gluhe tako i za „čujuće" osobe jer se tako razbijaju komunikacijske barijere, a posebno je značajan za školske ustanove i za novi kadar koji će se u svom budućem radu susretati sa gluhim osobama.
U BiH ima oko 20 000 gluhih i nagluhih osoba...

izvor: hercegovina.info

Share

Dodatne informacije