Kako uravnotežiti posao i privatni život - Rezultati istraživanja

Share

 Kako uravnotežiti posao i privatni život pitanje je koje muèi mnoge, pogotovo zaposlene roditelje. Današnji tempo rada i stalna dostupnost vrlo èesto ne ostavljaju dovoljno vremena ili energije za privatne obaveze.

U kojoj mjeri na privatni život utjeèe karijera istražio je portal MojPosao na preko 500 ispitanika tijekom listopada 2011.

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Udruge roditelja Korak po korak: "Vuk sit, koza cijela – Zadovoljan poslodavac, zadovoljan roditelj, zadovoljno dijete".

Na dvije treæine (70%) zaposlenih poslovne obaveze jako utjeèu na privatni život. Samo 4% ispitanika ne pati zbog posla u privatno vrijeme. Meðu onima koji zbog posveæenosti poslu, potiskuju u drugi plan vlastite i potrebe svoje obitelji, više je muškaraca (74%) nego žena (67%).
Duže iskustvo, pozicija i veæa odgovornost vjerojatno su razlog zbog kojeg poslovne obaveze više utjeèu na privatni život ispitanike zrelije dobi. Dok je 62% ispitanika mlaðih od 30 godina izjavilo da im poslovne obveze jako utjeèu na privatno vrijeme, meðu ispitanicima starijim od 41 godine takvih je 84%.
Ispitanici zaposleni u velikim tvrtkama ili institucijama (s više od 200 zaposlenika) teže se uspijevaju othrvati poslovnim obavezama. U velikim je sustavima èak 76% onih èiji privatni život jako "pati" zbog posla. U tvrtkama s dvadeset i manje zaposlenika, njih 68% poslovne obveze optereæuju više no što bi trebale.
Rezultati su takoðer pokazali da je privatni život zaposlenika u tvrtkama u stranom vlasništvu, kao i onih koji rade u privatnim tvrtkama, pod veæim pritiskom nego život zaposlenika u državnim tvrtkama.
Privatni život takoðer više "pati" kod ispitanika s višim mjeseènim neto primanjima. Ispitanici s mjeseènim neto primanjima nižima od 4.000 kuna u manjoj mjeri izjavljuju kako su i u privatnom životu pod utjecajem poslovnih obaveza (takvih je 61%), èak je 80% ispitanika s primanjima iznad 10.000 kuna izjavilo da poslovne obaveze utjeèu na njihov privatni život.
Iako bi se, zbog stereotipa koji postoje, za stanovnike Dalmacije moglo pretpostaviti da su manje podložni pritiscima na poslu, njihov privatni život ipak najviše trpi. Dvije treæine ispitanika iz Dalmacije (75%) izjavilo je kako im poslovne obaveze utjeèu na privatni život. Najmanje utjecaja na privatni život posao ima na ispitanike iz središnje (56%) i sjeverne (59%) Hrvatske.
Najèešæe posljedice koje poslovne obaveze ostavljaju na privatan život ispitanika su nedostatak vremena za sebe (69%), nedostatak energije (67%) i rjeði susreti s prijateljima (59%).
Kada su u pitanju razlozi zbog kojih je narušena ravnoteža privatnog i poslovnog života, to su, prvenstveno, sati provedeni na poslu (59%), optereæenost poslom (59%) te stres (59%).
Kako bi ipak ispunili sve svoje obaveze, ispitanici najèešæe poduzimaju dodatne "mjere": angažiranje obitelji (roditelja, djedova i baka) da pomažu u kuæanstvu (35%), dogovor s poslodavcem da im povremeno izaðe u susret (20%) te dogovor s kolegama da im pomognu (19%). Unatoè tome s partnerom uspijevaju provesti tek 5,5 sati tijekom radnog tjedna, s djecom 4,7 sata i s obitelji 3,7 sata. Najmanje vremena imaju za sebe i hobije koji ih vesele (svega 2,6 sata) te prijatelje s kojima provode tek 1,9 sati od ponedjeljka do petka.
Neki su poslodavci prepoznali problem, te zaposlenicima nastoje olakšati obavljanje privatnih obaveza. Tako je 60% ispitanika izjavilo kako im poslodavac omoguæuje da izaðu s posla u hitnom sluèaju, 38% ispitanika može birati kada æe koristiti pauzu, a 24% kada æe koristiti godišnji odmor. Ipak, tu je i 29% onih koji su rekli da im tvrtka ni na koji naèin ne olakšava usklaðenje privatnog i poslovnog života.
Najbolji naèini na koje poslodavci mogli olakšati usklaðenje privatnog i poslovnog života svojim zaposlenicima, po mišljenju ispitanika su: korištenje godišnjeg odmora u terminu po vlastitom izboru, slobodni dani i fleksibilno radno vrijeme.
Iako nadreðeni uglavnom imaju razumijevanja za privatne potrebe zaposlenika, treæini ispitanika (37%) neugodno je s nadreðenim razgovarati o problemima vezanim za usklaðivanje poslovnog i privatnog života. Svaki drugi ispitanik povremeno osjeæa nelagodu u istoj situaciji. Nakon razgovora, 28% ispitanika potvrdilo je kako im je poslodavac u potpunosti izašao u susret vezano za obavljanje privatnih obaveza, a još polovici ovisno o tome što su pitali.

Rezultati istraživanja premijerno su predstavljeni 18. studenog na okruglom stolu Radno mjesto prijateljsko za obitelj koji je Udruga održala u suradnji s portalom MojPosao i Hrvatskom udrugom poslodavaca. Cilj je potaknuti raspravu i donošenja preporuka za stvaranje radnog mjesta koje omoguæuje uspostavljanje ravnoteže izmeðu poslovnog i obiteljskog života.

 

Cjelokupne rezultate istraživanja možete pogledati ovdje.

Share

Dodatne informacije