Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebaèke nadbiskupije

Share

 Obiteljsko savjetovalište namijenjeno je osobama koje imaju osobnih, braènih ili obiteljskih  poteškoæa, probleme u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoæa, a žele ih riješiti uz struènu pomoæ.

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebaèke nadbiskupije nalazi se na adresi Selska cesta 165 na zagrebaèkoj Trešnjevci. Djelatnici savjetovališta su socijalni radnik  i psiholog. »Savjetovanje je tretman psihosocijalnih poteškoæa ili životnih kriza pojedinca ili obitelji«, objašnjava voditeljica savjetovališta Ana Štimac, dipl. soc. radnica s dugogodišnjim radnim iskustvom u struci.

»Naša vizija je èovjeku pristupiti humano i profesionalno, pomoæi mu struènim znanjem i steèenim radnim iskustvom, jasno i konkretno otkloniti nastale probleme ili teškoæe služeæi se metodama rada primjerenim osobi i vrsti problema, i to informiranjem, objašnjavanjem, pouèavanjem, procesom individualnog savjetovanja ili savjetovanjem u grupi. Naša misija je otklanjanje poteškoæa i problema koji uznemiruju ili otežavaju život pojedinca ili obitelji. Pružanje pomoæi i podrške u stvaranju kvalitetnijeg obiteljskog života temeljenog na ljubavi, slozi, meðusobnom uvažavanju, poštovanju ljudskih prava i  opæeljudskih vrijednosti, u duhu uèenja i etike struke uz poštovanje vrednota Katolièke crkve. Cilj našeg savjetovanja je osloboditi èovjeka pritisaka, pomoæi mu da upozna sebe, prihvati stvarnost koja ga okružuje, promijeni ponašanje i stavove i zamijeni ih djelotvornijima kako bi imao skladniji život sa sobom i  s drugima«, istaknula je voditeljica Štimac.

Usluge Savjetovališta za klijente su besplatne.

Obiteljsko savjetovalište - Selska 165,  10000 Zagreb -  Tel.01 3668 822; 01 3016274

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

mob.098 408 535 -

Radno vrijeme za stranke: pon, uto i èet od 9 do 15 sati, sri i pet od 12 do 18 sati

Share

Dodatne informacije