Policija nadzire vezivanje na stražnjim sjedalima

Share

 Prometni policajci od ovoga tjedna provode strožu kontrolu vezivanja pojaseva u automobilima na podruèju cijele Splitsko-dalmatinske županije. Na taj se naèin želi upozoriti na važnost sigurnosnih pojaseva kako vozaèa, tako i suvozaèa, te putnika na stražnjim sjedalima.

 

"Vezivanje sigurnosnih pojaseva na svim sjedalima od 2008. godine propisuje i Zakon o sigurnosti prometa na cestama, no ljudi još uvijek ne znaju da se to odnosi na sve putnike u automobilu. Kontrola pojaseva je i do sada bila uobièajena, no sada æemo ovu akcijom svima u prometu ukazati na potrebu, ali i zakonsku obvezu vezivanja pojaseva", pojašnjava ovu akciju MUP-a Jozo Šitum, naèelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU Splitsko dalmatinske.

"Policajci æe pri uobièajenog kontroli prometa na svim cestama zaustavljati vozaèe, a posebno provjeravati jesu li svi putnici vezani", najavljuje to i Perica Oreškoviæ, policijski inspektor za prometnu preventivu u PU Splitsko dalmatinskoj.

"Posljednjih godina se ipak èešæe koristi pojas u automobilu, no želimo da to kod vozaèa i putnika bude navika, na taj naèin æe izbjeæi plaæanje kazni i tragiène posljedice pri nesreæama. Nevezivanje pojaseva može imati posljedice za vozaèa i suvozaèa,a zbog ignoriranja pojaseva na stražnjem sjedištu pri udaru su u opasnosti svi u automobilu", upozorava Oreškoviæ.

Na podruèju ove Policijske uprave od 2004. godine zabilježeni su znaèajni pomaci prema veæoj razini prometne sigurnosti, kažu u splitskoj policiji, a tome su pridonijeli novi kilometri modernih cesta, novija vozila sa suvremenom tehnologijom i èesta kontrola na cestama.

Pokazuje to i statistika po kojoj je na ovom podruèju tijekom 2009. godine bilo 22.321 prekršaja sigurnosnog pojasa, dok je lani ovaj broj smanjen za èak 25 posto jer su policajci napisali 16.685 prekršajnih naloga.

"Policajac pri kontroli vozaèa i putnika prvi put samo upozorava na prekršaj, no istovremeno prekršitelja bilježi u sustav, a kada se ista osoba i drugi put zatekne bez pojasa slijedi kazna od 500 kuna na licu mjesta ili prekršajni nalog", kaže Oreškoviæ, a javlja Slobodna Dalmacija. (R. Z.)


 

Share

Dodatne informacije