Savjetovalište "Luka Ritz"

Share

 Savjetovalište "Luka Ritz" otvoreno je 12. listopada u Fabkoviæevoj ulici 1/3, u Zagrebu. Inicijativu za utemeljenjem Savjetovališta za djecu, mlade i roditelje i obitelji pokrenuli su roditelji 18-god. maturanta Luke Ritza koji je tragièno stradao kao žrtva uliènog nasilja.

Snažna reakcija javnosti oèitovala se kroz brojne prosvjede i koncerte protiv nasilja, javne debate i akcije, a Lukino ime postalo je simbolom borbe protiv nasilja meðu mladima.


Savjetovalište je osnovano s ciljem provedbe neformalnog obrazovanja za djecu, mlade i roditelje te pružanje struène i savjetodavne potpore u promicanju odgojnih vrijednosti za smanjenje riziènih ponašanja kod djece i mladih. Dugoroèni cilj rada Savjetovališta jest smanjiti nasilje i nasilno ponašanje meðu djecom i mladima kroz promjenu sustava individualnih vrijednosti koje trebaju biti u skladu s opæim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima.

Foto: Petra Skelin

Foto: Petra Skelin

U Savjetovalištu, namjeravaju to postiæi putem savjetodavnih, edukativnih, kreativnih, aktivistièkih aktivnosti i projekata koje ukljuèuju nekoliko razlièitih no meðusobno nadopunjavajuæih programa. Na prvom mjestu to su individualno i grupno savjetovanje kroz radionice te telefonsko i on-line savjetovanje, zatim edukativno-kreativne radionice za djecu i mlade u svrhu osmišljavanja njihovog slobodnog vremena, edukativni rad s djecom, mladima, roditeljima i nastavnicima kroz seminarske susrete i pružanje pomoæi djeci i mladima s ciljem lakšeg savladavanja nastavnog gradiva te akcija, intervencija i prevencija i istraživaèki rad i izdavaštvo.

 

Više informacija o radu Savjetovališta možete dobiti na internetskoj stranici www.savjetovaliste.hr

izvor: medikus.hr / Petra Skelin

Share

Dodatne informacije