Halo 0800 7888? Da, dobili ste broj za pomoæ ovisnicima o klaðenju, automatima, pokeru...

Share

 Ne prelazite limite vlastitih financijskih moguænosti. Broj telefona na kojemu se može dobiti struèna pomoæ u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreæu je 0800 7888. Nije rijeè o natpisu na koji smo naišli u nekoj javnozdravstvenoj ustanovi, kao što bi se oèekivalo, nego tamo gdje mu se èovjek najmanje nada - u sportskoj kladionici.

Takav i slièni natpisi, provjerili smo, odnedavno stoje na vidljivim mjestima u nekoliko sportskih kladionica u Splitu, ali ne u svima. Je li u pitanju zakonska obveza, poput one kad na kutijama cigareta strše natpisi o njegovoj štetnosti, ili su kladionice odluèile preuzeti skrb o ovisnicima o klaðenju kad to veæ država nije uèinila?

 

Kako smo doznali od dr. Zorana Zorièiæa, psihijatra zagrebaèke Klinièke bolnice sestara milosrdnica, koji je autoritet na podruèju ovisnosti, za sada je rijeè tek o preporuci Ministarstva financija, koje nadzire prireðivanje igara na sreæu, no do konca godine takva bi se preporuka mogla uvrstiti u zakonodavstvo i postati obveza.

Zorièiæ govori kako upravo on i njegovi kolege psihijatri odgovaraju na upite na navedenome besplatnom telefonu, koji sponzorira strana tvrtka “Admiral”, koja je, prema Zorièiæevim rijeèima, vlasnik barem 60 posto automata po hrvatskim automat-klubovima.

- Ta tvrtka je, uz “Hrvatsku lutriju”, prva pokazala senzibilitet da promièe odgovorno igranje na sreæu, buduæi da sliène programe provodi i u inozemstvu. Naime, ovisnici o kockanju i klaðenju njima su zapravo loša reklama i nuspojava koju ne žele. Drugim rijeèima, nije im u interesu da privlaèe ovisnike o kocki, nego osobe željne zabave - tumaèi nam dr. Zorièiæ.

I zaista, na web-stranici “Hrvatske lutrije” nalazimo upozorenje koje kaže: “Da bi igra ostala zabava, dobro je znati treba li stati!” Istièu kako suraðuju s Klubom ovisnika o kocki, koji provodi lijeèenje i prevenciju ovisnosti o kockanju, klaðenju i ostalim igrama na sreæu.

Upozoravaju kako treba znati kada prestati i biti svjestan kada igranje poèinje prelaziti u nešto drugo i opasnije. I premda se ove aktivnosti “Hrvatske lutrije” i “Admirala” doimaju licemjernima, po Zorièiæevu mišljenju, veæi je problem što država nije prepoznala problem ovisnosti o kockanju i nije mu posvetila dovoljno pažnje. To je tako, kaže on, jer je rijeè o novom fenomenu u Hrvatskoj.

 

- Raèuna se da svaki drugi Hrvat povremeno igra na sreæu, bilo da od prigode do prigode uplati loto ili ode u kladionicu. Tako dolazimo do brojke od oko dva milijuna ljudi. Od toga njih 20 posto rizièno kocka, a pet posto, to jest 100.000, spada u patološke kockare, dakle one koji veæinu svoga vremena posveæuju kockanju i zbog toga zanemaruju posao i obitelj - istièe Zorièiæ.

On smatra da bi Hrvatska trebala što prije osposobiti struèni zdravstveni kadar koji bi se bavio prevencijom i lijeèenjem ove vrste ovisnosti, a po njegovu mišljenju, najbolje bi rješenje bilo kad bi tu funkciju, uz dodatne ljudske i materijalne resurse, preuzeli regionalni centri za prevenciju ovisnosti.

Poražavajuæi je podatak da, osim dvaju klubova za samopomoæ ovisnicima o kocki u Rijeci i pet u Zagrebu, nigdje drugdje ne postoje ovakvi klubovi.

- Na besplatni telefon pomoæ zbog kockanja najèešæe traže majke, supruge i djevojke osoba koje kockaju, a meðu njima je i relativno puno osoba iz Dalmacije. Splitu definitivno treba takav klub, to prije što je, zahvaljujuæi Vedranu Mardešiæu i dr. Stijepi Botteriju, u Splitu zaživjelo puno klubova lijeèenih alkoholièara, koji su dobar model za osnivanje klubova ovisnika o kocki - govori Zorièiæ, koji je ujedno i predsjednik Saveza klubova lijeèenih alkoholièara.

I na koncu, jedna dobra vijest.

- Zabluda je da se više kocka u zemljama pogoðenima krizom i siromaštvom. Dapaèe, više se igra na sreæu u bogatijim državama, pa je na neki naèin dobro da smo u krizi, ali nije dobro što nije regulirano tržište igara na sreæu - poentira Zorièiæ.

Pravila "zdrave" igre

Igre na sreæu igrajte samo radi zabave. Novac koji izgubite smatrajte cijenom vaše zabave. Odredite iznos do kojeg planirate potrošiti i ne mijenjajte ga. Odredite koliko svojeg vremena želite odvojiti za igranje igara na sreæu i držite se toga. Oèekujte gubitak.  Odredite pravilo da ne igrate igre na sreæu na kredit Stvorite ravnotežu u svom životu. Izbjegavajte lov na izgubljeni novac. Ne igrajte igre na sreæu kako biste zaboravili ili “pobjegli” od emocionalne ili fizièke boli. Educirajte se i upoznajte sa znakovima problematiènog igranja igara na sreæu.

Samoprocjena

 

Kako utvrditi ovisnost o kocki? Vrlo jednostavno. Upitnik samoprocjene može se skinuti na web-stranici Hrvatske lutrije. Evo i linka na kojemu možete, pod uvjetom da iskreno odgovorite na pitanja, doznati jeste li prešli granicu, odnosno postali ovisnik o kocki: https://www.lutrija.hr/cms/UpitnikSamo-procjene01

Prièa iz kladionice

 

Igram male kvote za velike novce i uvijek dobivam. Žena mi se ne buni; šta æe se bunit dok ima novaca - hvalisavo æe sredovjeèni muškarac dok mrtav hladan uplaæuje tisuæu kuna “za bilo šta šta ima kvotu 2,5”, jer, kao, nije ponio naoèale pa ne vidi dobro koeficijente.

- Pogledajte malo bolje, nije baš u redu da ja igram umjesto vas -strpljivo mu objašnjava radnica s druge strane pulta, a on se, nakon što je progledao, odluèio za to da æe neka tenisaèica (ne pamtim koja, a èini mi se da to ni njemu nije bilo važno, jer tip gleda samo koeficijente) dobiti prvi set.

Djevojka iz kladionice, èiji su podaci poznati redakciji, ali ih sukladno njezinoj opravdanoj želji neæemo navoditi, kazala nam je kako se u deset godina staža u kladionici naslušala bezbroj teorija o sigurnim dobicima, ali da nije primijetila da su se teoretièari obogatili.

Dodaje da je veæ odavno, na žalost, preko situacije u vlastitu domu, shvatila da je pasionirano klaðenje ovisnost, od èijih se posljedica i doslovno raspadaju kompletne obitelji.

- Ima ljudi koji su od jutra do mraka u kladionici, koji ovdje dolaze kao što drugi dolaze na posao... Najveæi ulog koji je meni uplaæen bio je 30 tisuæa kuna. Tip ga je uplatio bez da je trepnuo - govori nam naša sugovornica, koja se èesto zna naæi i u ulozi psihologinje, a manèu, veli, dobiva podjednako od onih koji zarade sto kao i sto tisuæa kuna.

Njezinih je prosjeèno pet kuna. Govori kako prodaje tikete, kao što druge prodavaèice prodaju mlijeko i kruh, premda je svjesna da meðu njezinim svakodnevnim kupcima ima i pravih ovisnika. Tješi je što radi za fiksnu plaæu, bez provizije, pa ne nagovara druge da uplate više.

Rijeè je, govori, o poslu koji radi kako bi prehranila obitelj i u kojem zna biti i vrlo neugodnih situacija, pa i pljaèki. Sve joj je to u opisu posla.

- Što osoba manje novca ima, više riskira i ulaže. Što se tièe žena, kad sam poèinjala raditi prije deset godina, bilo ih je vrlo malo i s velikom dozom srama su ulazile u kladionicu, a sada ih je više i u pravilu imaju oko 45 godina - zakljuèila je naša sugovornica.

0800 7888

Besplatni broj za pomoæ ovisnicima 0800 7888 dostupan je jedino radnim danom, a kako funkcionira provjerili smo predstavljajuæi se kao anonimni kockar iz Zadra, koji je “prokockao 20 tisuæa eura i nalazi se pred razvodom”.

- Halo? - javlja se ozbiljni muški glas koji se poslije predstavlja kao doktor Zorièiæ.

- Je li ovo broj za pomoæ kockarima? - pitamo lijeènika opisujuæi mu problem u najkraæim crtama, a nakon toga dr. Zorièiæ opširno savjetuje što uèiniti.

- Èim ste me nazvali, znaèi da ste svjesni problema, ali morate odluèiti da ga želite riješiti. Kockarima se ogade posljedice, ali ne i kocka! Znaju li vaši roditelji? - nastavlja lijeènik.

- Ne znam, valjda ne znaju. Morate ih svih pozvati zajedno za stol i jasno reæi da imate problem. Morate to priznati ako se želite izvuæi. Nakon toga, nužna vam je i lijeènièka pomoæ.

- A kome se mogu obratiti u Zadru?

- Rade dr. Škifiæ i dr. Robert Perinèiæ, koji je privatnik. U Zadru je i Belinda Vuksan, ali ona više radi s narkomanima i alkoholièarima. Neæe vas tablete izvuæi, ali vam mogu pomoæi s kockom.

- Koliko košta, nisam pri parama?

- To vam je pogrešan stav. Šest mjeseci lijeèenja neæe vas koštati koliko ste spremni za jednu noæ ostaviti u kockarnici. Ovo je investicija, a na vama je da odluèite hoæete li u nju krenuti. Preporuèujem da se sa suprugom što prije javite lijeèniku.

- Postoje li kakve grupe za pomoæ?

- U Zadru, nažalost, ne, kao ni u Šibeniku. U Splitu jedan klub radi i s kockarima, ali to vam je 150 kilometara, a vama pomoæ treba odmah! - zakljuèuje Zorièiæ.

‘Napustila me supruga’

 

Prije godinu i pol dana bili smo nazoèni sastanku lijeèenih kockara, koji se u Splitu najèešæe okupljaju u prostorijama gradskoga kotara Lovret, u Gunduliæevoj ulici. Koliko se promijenila situacija u njihovimživotima, ali i tretmanu kockara opæenito, pitali smo jednoga od njih, èiji je nadimak Neno (42).

- Svi zaraðuju na bolesti, to nam je kao normalno. Nedostaje struènog lijeènièkog kadra s obzirom da je rijeè o bolesti koju svi ne percipiraju kao takvu - kaže nam Neno, nastavljajuæi kako je zadovoljan vlastitim oporavkom, ali nikada do kraja.

- Neæu biti zadovoljan dok ne prestanem misliti o kocki, a ja se svejedno svako jutro budim upravo s tom mišlju - zakljuèuje Neno, koji je u 25 godina izgubio 250 tisuæa eura, a supruga ga je zbog toga i napustila. ¸

izvor: slobodnadalmacija.hr/ Diana Barbariæ

Share

Dodatne informacije