Savjetovanje koje prethodi postupku medicinski potpomognute oplodnje

Share

 Obiteljski centar Šibensko-kninske županije pruža usluge savjetovanja koje prethodi postupku medicinski potpomognute oplodnje. Tijekom savjetovanja partnere se upoznaje s moguæim psihièkim uèincima postupka medicinske oplodnje, pravnim znaèenjem i uèincima pristanka na planirani postupale medicinske oplodnje te obiteljskopravnim uèincima koji proizlaze iz odreðenog medicinskog postupka.

Važno je naglasiti da Obiteljski centar, usluge pravnog i psihološkog savjetovanja koje prethode postupku medicinski potpomognute oplodnje i izdaje potvrde o provedenom, pruža svim korisnicima koji se obrate Obiteljskom centru, neovisno o mjestu prebivališta korisnika.

Naime, Zakonom o medicinskoj oplodnji („Narodne novine'', broj 88/09) propisano je slijedeæe: „Zdravstvena ustanova u kojoj se provodi medicinska oplodnja može sama osigurati provoðenje pravnog i psihološkog ili psihoterapijskog savjetovanja, a ako to ne može obvezna je uputiti braène drugove u drugu zdravstvenu ustanovu u kojoj se provode ova savjetovanja ili kod osoba ovlaštenih za psihološko ili psihoterapijsko savjetovanje te kod magistra prava zbog pravnog savjetovanja".
Slijedom navedenog, ukoliko zdravstvena ustanova u kojoj se provodi medicinska oplodnja nije osigurala provoðenje pravnog i psihološkog ili psihoterapijskog savjetovanja, obiteljski centri mogu pružati usluge pravnog i psihološkog savjetovanja i izdati potvrdu o provedenom s ciljem poticanja odgovornog roditeljstva.

Ukoliko imate potrebe za ovim oblikom savjetovanja obratite se na broj telefona Obiteljskog centra Šibensko-kninske županije i u najkraæem roku dogovorite termin za savjetovanje.

Share

Dodatne informacije