PSIHOLOZI I MEDIJI - novi Pravilnik o zaštiti maloljetnika

Share

 Do 03. svibnja, 2010.g. na javnoj je raspravi Pravilnik o postupanju nakladnika televizijske djelatnosti radi zaštite maloljetnika. Nova rasprava Vijeæa za elektronièke medije (skraæeno: VEM) održana je dana 20. travnja, 2010.g. u Agenciji za elektronièke medije. U raspravama na temu izrade nove verzije Pravilnika o zaštiti maloljetnika u medijima sudjeluje i Hrvatsko psihološko društvo.

Raspravi je predsjedao predsjednik VEM-a, g. Zdenko Ljevak, a prezentaciju o kljuènim novinama u Pravilniku održala je èlanica Vijeæa gða Olga Ramljak.
U raspravi su, uz redovne èlanove i èlanice Vijeæa, sudjelovali: Pravobraniteljica za djecu gða Mila Jelaviæ, predsjednik Saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije g. Nenad Staziæ te predsjednica Saborskog odbora za obitelj, mladež i šport (gða Milanka Opaèiæ).
Neke od aktualnih tema koje obuhvaæa Pravilnik odnose se na zaštitu identiteta maloljetnika, spreèavanje nanošenja moralne ili fizièke štete maloljetnicima, poticanja maloljetnika na kupnju proizvoda ili usluga te nerazborito prikazivanje maloljetnika u opasnim situacijama.
Naglašavamo da æe Pravilnik biti predmetom javne rasprave, tj. dostupan svima na web stranicama Agencije (www.e-mediji.hr) tijekom 8 dana, nakon kojih æe biti usvojen. Takoðer æe se organizirati tematska saborska rasprava na ovu temu u periodu izmeðu 26. i 30.travnja.
Stoga pozivamo sve zainteresirane da se ukljuèe u javnu raspravu na ovu temu te Agenciji za elektronièke medije upute direktno svoja zapažanja i prijedloge.

Prijedlog Pravilnika o naèinu postupanja nakladnika televizijske djelatnosti radi zaštite maloljetnika možete pronaæi na web stranicama Agencije za elektronièke medije na priloženom linku.


Opširnije:
Prijedlog pravilnika

Share

Dodatne informacije