Mladi i znanost

Share

 Suradnja udruge Civitas Zagreb s brojnim školama diljem Lijepe naše nastavlja se neumorno. Ovoga je tjedna, u sklopu projekta «Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja» u prepunoj dvorani O.Š. «Pantovèak» predavanje održao sam voditelj projekta prof. dr. Ivan Ðikiæ, redovan èlan udruge i njen poèasni predsjednik.

 Predavanje, pod zajednièkim nazivom «Mladi i znanost» sadržavalo je nekoliko zanimljivih tema: važnost ambicije i uèenja za uspjeh u znanosti i u životu opæenito, odnos spram temeljnih važeæih vrednota, znaèaj znanosti za suvremeni svijet,  dosadašnja postignuæa u istraživanju nastanka tumora….Zanimanje uèenika kao i izvrsno tematski pogoðena pitanja ugodno su iznenadila našeg uvaženog znanstvenika koji je ostao s uèenicima daleko više od predviðenoga vremena. Glede izvrsne pripremljenosti uèenika, te zavidno postignute interakcije, veliku  pohvalu prof. Ðikiæa dobili su uz ravnateljicu škole Romana Marin i svi profesori škole «Pantovèak», posebice profesorica biologije Tatjana Polchert i prof. psihologije Vesna Rak. Uz brojne profesore i ravnatelje iz raznih škola predavanju profesora Ðikiæa nazoèio je i gospodin  Ivica Lovriæ, proèelnik  Gradskog ureda za obrazovanje.                        

N. Šimunoviæ prof. pedagog.

Share

Dodatne informacije