Prevencija ovisnosti i neprimjerenog ponašanja u kontekstu medijske poruke

Share

Program «Prevencija ovisnosti u kontekstu medijske poruke» provodi struèni tim Civitasa: lijeènici, profesori pedagozi, psiholozi, sociolozi i novinari, a voditelj tima i cijeloga projekta je  Roberet Torre, dr. med. spec. psihijatar.

Udruga Civitas Zagreb punih deset godina djeluje u podruèju programa Medijskog odgoja, te svojim edukativnim programima, u kontekstu razjašnjenja medijskih poruka, dotièe i rad s mladima na prevenciji ovisnosti i nepoæudnog ponašanja. Današnja mladež svoje stavove dobrim dijelom definira priklanjajuæi se medijski ponuðenim vrednotama koje su, nažalost, preèesto moralno upitnih uzora i autoriteta. U takvome ozraèju važno je mladome naraštaju pružiti razumljive i zadovoljavajuæe odgovore, posebice glede pojašnjenja važnosti prevencije ovisnosti, otklona od irealnog i nedostižnog virtualnog medijskog svijeta, otklona od poistovjeæivanja s negativnim uzorima,  te prihvaæanja pravilnog i zdravog puta odrastanja. Živeæi u sferi potrošaèkog društva u kojemu se jasno nazire poruka, kako je uz pomoæ novca «sve dozvoljeno», a  èijoj promidžbi mediji daju nemali doprinos, važno je ne zanemariti rad struènjaka kako bi se na vrijeme pomoglo djeci i mladima pri njihovome  snalaženju unutar košmara modernog i medijskog virtualnoga svijeta.

Iako se projekt provodi iskljuèivo i jedino tek  djelomiènom potporom MZSS, struèni tim Civitasa æe nastojat cjelokupan plan aktivnosti, koji se sastoji više od trideset edukativnih predavanja i radionica, u potpunosti ispuniti. Tijekom ove godine projekt obuhvaæa korisnike iz O.Š. Poliklinike «SUVAG», Centra «Slava Raškaj», a Civitas predviða i nekoliko radionica za uèenike iz O.Š. «Eugen Kumièiæ» u Velikoj Gorici.                                                                                                      

   Ivana Mioè, dipl. sociolog 

Share

Dodatne informacije