Èasopis Translational Neuroscience

Share

 Hrvatski institut za istraživanje mozga objavljuje da æe uskoro poèeti izlaziti naš novi èasopis s meðunarodnom recenzijom Translational Neuroscience. Imati æe slobodan pristup svim èlancima i pravi meðunarodni peer-review. Pozivaju se zainteresirani da pošalju svoje èlanke. Link na stranicu èasopisa

Share

Dodatne informacije