Društvo psihologa Istre ima deset godina

Share

 O Društvu psihologa Istre – Associazione psicologi dell'Istria šuškalo se, naravno, i ranije, ali ideja nije uhvatila materijalni oblik do 1999. godine. Tisuæljeæe se bližilo kraju, a psiholozi i psihologinje u Istri poèetku svojeg strukovnog regionalnog okupljanja.Svojih prvih deset DPI-API njegovao je s pažnjom i to mu se vraæa kroz neprekidan rad, redovite skupštine, suradnju s Hrvatskim psihološkim društvom, stabilnim odborima i prepoznavanjem u zajednici. DPI se usmjerio na projektni rad, promoviranje struke, suradnju u zajednici i ustrajanje na harmoniènim odnosima meðu svojim raznolikim èlanovima.

U jedan od mjerljivih pokazatelja kako DPI doživljavaju njegovi èlanovi i èlanice ubrajaju se rezultati istraživanja provedenog prije dvije godine. U njemu su, odluèno i nepotkupljivo, èlanovi i èlanice DPI-ja svoje regionalno društvo procjenjivali najvišim ocjenama na raznim èesticama u usporedbi s Hrvatskim psihološkim društvom i Hrvatskom psihološkom komorom. Upravni odbor utvara si da to znaèi da osluškuje prijedloge svojih èlanova i da u dobroj mjeri ispunjava njihova oèekivanja. Osim aktivnosti za poboljšavanje struènosti i struke svojih èlanova i èlanica, DPI sebe prepoznaje i kao udrugu koja doprinosi široj zajednici, graðanima Istarske županije. Iako èlanovi i èlanice DPI-ja individualno u svojem radu kao psiholozi rade za svoje sugraðane, strukovnim projektima DPI želi promovirati znaèaj struke i njezine doprinose.  Za 10. roðendan DPI je poklonio graðanima susret s Mirjanom Krizmaniæ i Vladimirom Kolesariæem, a sebe je poèastio struènim skupom s Irenom Èorko Meštroviæ i druženjem u listopadu.Više o DPI-API možete naæi na www.dpi.hr  Marlena PlavšiæPredsjednica DPI-API
Share

Dodatne informacije