Promocijom priruènika Emocije&Karcinom sveèano obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

Share

 Meðunarodni dan mentalnog zdravlja koji se slavi 10. listopada, tradicionalno je obilježen brojnim aktivnostima i u RH. Ove se godine tom prigodom posebice naglašava važnost zaštite mentalnog zdravlja, sastavnog èimbenika opæeg zdravlja. Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb i  udruga koja okuplja  oboljele i  lijeèene žene od karcinoma dojke «Sve za nju» toga su dana promovirali prvi priruènik za oboljele od karcinoma pod nazivom «Emocije i karcinom – a što kad boli duša ?»

Promocija priruènika, koji predstavlja odgovore na niz pitanja bolesnika glede razumijevanja njegove bolesti i snalaženja u novonastalim životnim okolnostima, održana je u sveèanoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu. Priruènik nudi i praktiène preporuke glede samopomoæi kao i informacije gdje zatražiti pomoæ ukoliko smo u svojoj bolesti suoèeni s psihološkim poremeæajima?

 

Ovu zanimljivu knjigu, koja bi uskoro trebala biti predstavljena i narednom serijom èlanaka s naglaskom na važnost prihvaæanja multidisciplinarnog pristupa bolesniku, uredili su dr sc. Marijana Braš i prof. dr. sc. Rudolf Gregurek. Priruènik su predstavili prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, predstojnik Klinike za psihološku medicinu KBC Rebro, dr. sc. Marijana Braš, predsjednica Hrvatskog društva za hospicij/palijativnu skrb i doc. dr. sc. Vesna Andrijeviæ Matovac, predsjednica udruge «Sve za nju» . Prisutnima se obratio i prof. dr. sc. Davor Milièiæ dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu naglasivši u svome obraæanju važnost projekta.

Sveèanost obilježavanja Svjetskog dana bolesnika i promociju priruènika uvelièali su prigodnim kulturno umjetnièkim programom mladi umjetnici, uèenici zagrebaèke privatne Umjetnièke gimnazije te etno glazbenica Dunja Knebl. To dogaðanje, nažalost, nije popratila i naša Hrvatska radio televizija. Time je, kao i u mnogim sliènim prigodama, ponovno dokazala svoje nerazumijevanje i neosjetljivost za djelovanje civilnog društva, kao i uloženih napora u cilju stvaranju poželjnog i zdravog i vedrijeg životnog ozraèja, primjerenog težnjama suvremenog civiliziranog svijeta.                                                                                                             Zvjezdana Stanèiæ

Share

Dodatne informacije