Degradirano 600 šefova jer su pali na psihotestu

Share
 Pala je polovica od oko 1200 zaposlenih s višom i visokom struènom spremom, veæinom voditelja i kontrolora poštara.

Pali ste na testu inteligencije? Nažalost, niste za posao u Hrvatskim poštama. Tako bi se mogao najkraæe opisati neuobièajen potez koji je nedavno povukla državna tvrtka sa 12.000 zaposlenih, i koje æe koštati karijere oko 600-tinjak koji su pali na testu.

Istina, testiranja nisu morali prolaziti obièni poštari, nego njihovi direktno nadreðeni, kojih je oko 1200. S obzirom da testove nisu shvatili ozbiljno, a nitko ih nije upozorio da æe o njihovu ishodu ovisiti karijera i plaæa, veæina zaposlenika ih je riješila na brzinu i bez truda.

Šok je nastupio kada su stigli rezultati. Iz Uprave je, tvrde neki zaposlenici, poruèeno svima koji nisu zadovoljili da ih èeka degradacija, odnosno novo radno mjesto s plaæom nižom i do 1400 kuna!

Prije mjesec dana sve su zaposlenike s višom i visokom struènom spremom, koji u veæem dijelu obavljaju funkciju voditelja ili kontrolora poštara, posjeli u klupe i dali im papire s krugovima, trokutima i ostalim geometrijskim oblicima pomoæu kojih se obièno testira inteligencija. Uz to, morali su odgovarati i na nekoliko pitanja iz opæe kulture.

S njima bili psiholozi

- Samo su nam jednoga dana rekli da idemo na testiranje. Trajalo je to oko dva i pol sata. Test inteligencije bio je nešto kao onaj na vozaèkom ispitu, krugovi, trokuti... Podijelili su nas u skupine i posjeli, a s nama su bili psiholozi. Shvatio sam to više kao šalu, nekakvu rutinsku provjeru. Nije nam bilo na kraj pameti da nam o tome ovisi karijera. K tome, psiholozi koji su bili s nama rekli su nam da se nemamo èega bojati i da nam se ništa loše neæe destiti, bez obzira kako riješili test.

Meðutim, sada zbog tog testa èekam novi ugovor koji æe, kako sam èuo, biti manji za 1400 kuna, što je za nas veliki novac. Najgore je što nam nitko ništa ne govori. Još  ne mogu vjerovati da se tako žele riješiti ljudi i uštedjeti na plaæama.

To je neka veæa muæka. Ne mogu vjerovati da jedan psihotest više znaèi nego moja viša škola i 20 godina radnog staža - tvrdi Kruno Greguroviæ, voditelj u glavnoj zgradi HP-a u Branimirovoj 4. U Nadzornom odboru Hrvatskih pošta, na èijem èelu je ministar Božidar Kalmeta, kažu da im nitko ništa nije rekao o testu inteligencije, ali i da im Uprava to prema zakonu i ne mora kazati.

‘Saznat æu više o tome’

- Stvarno nisam upoznat s time. Prvi glas. A i ne znam bi li Nadzorni odbor to uopæe trebao znati. To je odluka vodstva tvrtke - tvrdi Miomir Žužul, èlan Nadzornog odbora HP-a. Ðurða Adlešiè odmah je priznala da u posljednje vrijeme nije prisustvovala sjednicama NO-a, ali je šokirana ovakvim naèinom reorganizacije HP-a.

- Ne mogu vjerovati da tako obavljaju selekciju. Zanima me otkud to i potrudit æu se o tome više saznati - poruèila je Adlešiè.

Psiholozi: Takva testiranja se ne preporuèuju

Psihologinja Tanja Pureta upozorava da psihotestovi ne mogu biti temelj reorganizacije tvrtke i nisu uobièajena praksa, no ipak takva ispitivanja nisu izuzetak kako kod nas tako i u inozemstvu.

- U principu se takvi testovi ne preporuèuju, pogotovo ne u cilju reorganizacije tvrtke. No, ukoliko test nije jedini naèin provjere, odnosno ukoliko se prati povijest rada i rezultata odreðenog zaposlenika, mogu biti smjernica. Na temelju takvih testova mogu se raditi daljnje edukacije ili prekvalifikacije zaposlenika, pogotovo ukoliko rezultati ispitivanja osjetno odstupaju od prirode posla kojim se osoba bavi - objasnila je Pureta.
(S. T.)

HP: Mjerili smo inteligenciju i stil ponašanja

U Hrvatskim poštama tvrde da su testiranja obavljena u skladu s novom organizacijom i strateškom orijentacijom, prilikom èega je obavljena selekcija kadrova za nova radna mjesta.

U proces odabira bili su ukljuèeni radnici koji su radili na razlièitim radnim mjestima, a prije svega na onima koja se novom organizacijom ukidaju. Selekciju kadrova, tvrde u HP-u, proveli su psiholozi Ureda za upravljanje ljudskim resursima.

- Sam proces selekcije sastojao se od testiranja uobièajenim testovima kojima se mjere intelektualne sposobnosti, osobine liènosti te stilovi ponašanja u skladu sa zahtjevima radnih mjesta.

Cilj je da se na odgovarajuæa radna mjesta postave radnici prema zahtjevima posla. Prilikom testiranja nije postojao kriterij “pao ili prošao” nego su se radnici odabirali ovisno o tome koliko netko više ili manje odgovara zahtjevima traženog radnog mjesta.

Posebno istièemo da u reorganizaciji i svim popratnim procesima svi radnici u Hrvatskoj pošti zadržavaju prava kakva su imali na prethodnim radnim mjestima - poruèuju iz Hrvatskih pošta.

 

izvor: jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije